• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Toimistosihteeri

14.8.2012 10:29

Rovaniemen kaupunki hakee palvelukseensa konsernihallinnon vastuualueelle talous-
ja velkaneuvontaan toimistosihteeriä .

Toimistosihteerillä tulee olla ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen
tutkinto. Toimistosihteerin tehtävänä on talous- ja velkaneuvojien avustaminen sekä yleiset toimistotehtävät. Toimen hoitaminen edellyttää hyvää perustoimistotyökalujen (word, excel
ja sähköposti) hallintaa ja kykyä työskennellä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti ja toimi sijoitetaan palkkaryh-
mään 01TOI010.

Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupal-
veluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 31.8.2012 mennessä.

Lisätietoja:
Talous- ja velkaneuvoja Tiina-Maria Puttonen 040-849 5681 tai sähköpostitse osoitteesta
Tiina-Maria.Puttonen@rovaniemi.fi