Etusivu>Ajankohtaista>Tilinpäätös 2019: Rovaniemi kasvoi ja kehittyi – verotulojen tilitysjärjestelmäpuutteet painoivat talouden yli 31 miljoonaa euroa miinukselle
Rovaniemi tiedottaa

Tilinpäätös 2019: Rovaniemi kasvoi ja kehittyi – verotulojen tilitysjärjestelmäpuutteet painoivat talouden yli 31 miljoonaa euroa miinukselle

24.3.2020 17:35

Maisema Kemijoelle Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 30.3.2020 kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöstä, jota kaupunginjohtaja esittää hyväksyttäväksi. 

 

 Rovaniemen kaupungille vuosi 2019 oli yhtä aikaa menestyksekäs ja haastava. Kaupungin asukasmäärä ylitti 63 000 asukkaan rajan. Lapsia syntyi edelliseen vuoteen verrattuna 25 enemmän (477 lasta). Työttömyys väheni saavuttaen vuoden lopussa 30 vuoden takaisen alle 10 prosentin tason. Rovaniemen voimakasta kehitystä kuvaa myös se, että kaupunkiin valmistui lähes 800 uutta asuntoa, joista kerrostaloasuntoja valmistui yli 600.

 

 Kuten kunnissa laajemminkin, myös Rovaniemellä talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019. Kaupungin tilikauden tulos oli -31,6 miljoonaa euroa. Kaupungin tulosta heikensi erityisesti valtion verotulotilitysten jääminen noin 7,8 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion sekä käytöstä poistettujen rakennusten kertapoistot, joita kirjattiin noin 5,3 miljoonaa euroa. Merkittävää kustannusten kasvua oli jälleen erikoissairaanhoidossa. Vuonna 2019 kaupunki käynnisti toiminnan ja talouden uudistamisohjelman, kävi yt-neuvottelut ja päätti myös organisaatiomuutoksesta.

 

 Kaupungin toimintatulot olivat yhteensä 54,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2 miljoonaa euroa (3,9 %). Toimintamenot olivat yhteensä 426,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 17,4 miljoonalla eurolla (+ 4,3 %).  Eniten kasvoivat palvelujen ostomenot noin 8,7 miljoonaa euroa (+ 4,2 %), henkilöstömenot 5,0 miljoonaa euroa (+ 3,6 %) ja vuokramenot 2,5 miljoonaa euroa (+ 15,3 %). Näin ollen nettomenojen kasvu oli 15,4 miljoonaa euroa. 

 

 Verotulot, valtionosuudet ja muut rahoitustulot olivat yhteensä 359,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 9,6 miljoonaa euroa (+ 2,7 %). Kaupungin rahoitustulot eivät riittäneet kaikkien toimintamenojen kattamiseen ja kaikki investoinnit katettiin lainarahoituksella. 

 

 Rovaniemi-konsernin alijäämä -20,8 miljoonaa euroa

 

 Konsernin  lainakanta kasvoi noin 51 miljoonalla eurolla. Kaupunkikonsernin lainakanta vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 319,8 miljoonaa euroa (5068 euroa/asukas). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat yhteensä 62,2 miljoonaa euroa, josta peruskaupungin investointien osuus oli 19,6 miljoonaa euroa.

 

 Rovaniemen konserniyhteisöt saavuttivat pääsääntöisesti niille asetetut tulostavoitteet ja ilman kaupunkia konserniyhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli 10,2 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan kaupunki  niin koko Rovaniemi-konsernin alijäämäksi muodostui -20,8 miljoonaa euroa. Rovaniemi konsernin merkittävimmät ylijäämät olivat Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (4,6 miljoonaa euroa), Ounastähti kehittämiskuntayhtymän (Rovaniemen osuus 1,9 miljoonaa euroa), Rovaniemen kylien kehittämissäätiön (1,9 miljoonaa euroa) sekä Rovakaira Oy:n (Rovaniemen osuus 1,1 miljoonaa euroa) ylijäämät.

 

 Koronapandemian taloudellisia vaikutuksia ei voida vielä arvioida

 

 Kun tilinpäätöstä käsitellään maaliskuussa 2020, päällä on koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne koko valtakunnassa. Tilanne tulee vaikuttamaan voimakkaasti myös Rovaniemen kaupungin toimintaan, palveluihin ja talouteen. Koronaviruspandemian vaikutuksia ei kuitenkaan vielä voida kokonaisuudessaan arvioida. 

 

 - Kaupungin tärkein tavoite on nyt turvata kaupunkilaisten terveys ja terveydenhuollon kapasiteetti sekä estää viruksen leviäminen. Kaupungin taloustilanteeseen vaikuttaa osaltaan se, miten valtio tukee kuntataloutta tänä vuonna. On hyvä, että Rovaniemellä on takanaan menestyksekäs vuosikymmen. Yrityssektori on kehittynyt hyvin ja sen tulevaisuus on tärkeää turvata. Hyvä toimintaympäristö ja yritysten vahva perusta tulevat helpottamaan ja nopeuttamaan yritystoiminnan elpymistä kriisistä, toteaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

 

Tarkemmat tilinpäätöstiedot ja kaupunginhallituksen muut kokousasiat esityslistalla.