Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Terveyspalvelukeskuksessa haettavana kaksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tointa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Terveyspalvelukeskuksessa haettavana kaksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tointa

27.2.2009 14:05

 
Rovaniemen kaupungin Terveyspalvelukeskuksessa on haettavana
kaksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tointa

Pätevyysvaatimuksena toimiin on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sai-raanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoas-teen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto.

Työ on polikliinista hoitotyötä sekä itsenäistä vastaanottotoimintaa. Toimien tämän-hetkiset sijoituspaikat ovat Sairaalakadun ja Pulkamontien terveysasemat.

Työehdoissa noudatetaan KVTES:iä ja palkkaus määräytyy sovellettavan kunta-alan sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja tutkintotodistus, osoitetaan osaston-johtaja Pertti Hemmingille ja toimitetaan 16.3.2009 klo 15:00 mennessä osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki, Terveyspalvelukeskus, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Käyn-tiosoite on Rovakatu 2. Kuoreen merkintä ”sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan toi-mi”

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja toimessa on 4 kk koeaika.

Lisätietoja antavat vs. osastonhoitaja Oili Rantahalvari 016 322 4447 tai 040 534 7598, vs. osastonhoitaja Kaisa Kuusela 040 535 6762 ja Lempi Kukkola 016 322 6606 tai 040 534 7637. Sähköposti osoite on etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi