Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Talouden ja toiminnan uudistamisohjelmaan liittyvää yhteistoimintaa valmistellaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Talouden ja toiminnan uudistamisohjelmaan liittyvää yhteistoimintaa valmistellaan

22.11.2018 10:00

Rovaniemen kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 19.11. toimielimille toimiohjeen talouden ja toiminnan uudistamisohjelman valmistelemiseksi tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää uudistamisohjelmasta helmikuussa 2019. 

Ohjelman valmistelun johdosta kaupunki saattaa päättää muun muassa muutoksista palvelujen järjestämiseen ja organisointiin. Tämän vuoksi asian käsittely yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla on jo normaalia käytäntöä noudattaen aloitettu kaupungin ja henkilöstön edustajien välillä 20.11. pidetyssä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Tämän lisäksi laki edellyttää vähintään kuuden viikon pituisten yhteistoimintaneuvottelujen käymistä, mikäli työnantaja suunnittelee taloudellisista ja tuotannollisista syistä yli kymmenen työntekijän lomauttamista, osa-aikaistamista tai irtisanomista. Tällaisen menettelyn käynnistämisestä ei ole kuitenkaan tehty päätöksiä, koska ohjelma on vasta valmisteluvaiheessa.

Henkilöstön osalta kaupunginhallituksen antamassa toimiohjeessa todetaan, että toimialojen henkilöstömitoitukset tulee arvioida kriittisesti välttämättömän tarpeen mukaisesti ja huomioida tuleville vuosille mahdolliset eläköitymiset ja virkojen yhdistelyt. Uusista rekrytoinneista pidättäydytään. Kaupunki työllistää tällä hetkellä noin 3250 henkilöä.

– On vielä kokonaisuutena avoinna, millaisia henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia uudistamisohjelmalla tulee olemaan. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 3.12. sitä, millaista yhteistoimintamenettelyä asiassa tullaan noudattamaan. Tavoitteeni on, että uudistukset voitaisiin toteuttaa pitkäjänteisesti, hallitusti ja mahdollisimman pienillä henkilöstövaikutuksilla, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toteaa.

Kaupunki tiedottaa talouden ja toiminnan uudistamisohjelman etenemisestä ja järjestää henkilöstöinfoja säännöllisesti.