Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Suunnittelutarveratkaisupäätös 23.8.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Suunnittelutarveratkaisupäätös 23.8.2019

22.8.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki                            JULKIPANOLISTA
Tekniset palvelut
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä                                  Päätöksen antamispäivämäärä
21.08.2019                                              23.08.2019

Pykälä                                                                                                                                                                     Luvan tunnus

 9 698-408-139-8 OUNASJOKI 698-2019-671 Sonkakivalontie 30
97240 SONKA

  Hakijat hakevat suunnittelutarveratkaisupäätöstä
tilasta 698-408-139-8 vuokratulle 3,5 hehtaarin kokoiselle
määräalalle. Määräalalle ontarkoitus rakentaa 124 k-m²:n
suuruinen omakotitalo ja 26 k-m²:n talousrakennus.


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 6.9.2019 )
____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä
(oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen
kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja
päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221