Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Suunnittelutarveratkaisupäätös 11.9.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Suunnittelutarveratkaisupäätös 11.9.2019

10.9.2019 9:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
09.09.2019 11.09.2019                                                                                                      

Pykälä Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

10 698-409-31-18 ROVANIEMI 698-2019-647
Tutkijantie 28
96900 SAARENKYLÄ

Hakija hakee lupaa 15 kotamökin rakentamiseen
uuden asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Mökit tulevat
majoituskäyttöön. Kotamökkien kokonaiskerrosala on
yhteensä 307 m2.

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 26.9.2019 )
____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä
(oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen
kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja
päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
_______________________________________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen
päivään.