Etusivu>Asiointi>Suunnittelutarveratkaisupäätökset 19.6.2019
Kaupungin kuulutukset

Suunnittelutarveratkaisupäätökset 19.6.2019

19.6.2019 10:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA Tekniset palvelut Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä 17.6.2019 Luvan tunnus __________________________________________________________________________________________________   


6 698-401-62-77   KORKALO 698-2019-238
Koskenkyläntie 766
96600 ROVANIEMI

Maanomistaja hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä tilalle 698-401-62-77.
Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 120 k-m²:n suuruinen hallirakennus polttopuiden
tekoa sekä säilytystä varten. Lisäksi kiinteistölle on suunniteltu 38 k-m²:n
suuruinen toimistorakennus sekä 42,5 k-m²:n traktorihalli.


7 698-406-150-11   MUUROLA 698-2019-285
Aavasaksantie 52
97140 MUUROLA

Hakija hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä tilalle 698-406-150-11.
Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 122 k-m²:n suuruinen omakotitalo.


8 698-402-54-3-M602   KEMIHAARA 698-2019-331
Ylikörköntie 2229
97675 NARKAUS

Hakija suunnittelee omakotitalon (100 k-m²) ja autotallin (70 k-m²) rakentamista
Ylikörköntien varteen tilasta 698-402-54-3 erotetulle 0,5 hehtaarin määräalalle.

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.7.2019)
____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:     
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221
_______________________________________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.