Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sosiaalityöntekijän virka
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijän virka

22.4.2010 8:50

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

sosiaalityöntekijän virka

Tehtävä sijoittuu aikuissosiaalityön tehtäväalueelle, viran sijoituspaikka on työvoiman palvelukeskus.

Työvoiman palvelukeskus on verkosto-organisaatio, jossa työskentelee Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen nuorten- ja aikuisten yksikön työntekijöitä, työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöitä sekä Kelan työntekijä. Sen tehtävänä on kuntouttaa asiakkaita avoimille työmarkki-noille ja välityömarkkinoille tarjoamalla moniammatillisia työmarkkinavalmiuksia kehittäviä palve-luita ja toimenpiteitä.

Sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on asiakkaiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä sosiaalisen kuntoutumisen ja työllistymisen edellytysten edistäminen. Arvostamme työkoke-musta kuntoutusjärjestelmästä sekä sosiaaliturva- ja kuntoutuslainsäädännön tuntemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an-netun lain (272/2005) 3 §:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaan valitun on ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-lastaan.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoit-teessa www.rovaniemi.fi.

Hakuaika päättyy 6.5.2010.

Lisätietoja antavat:
Johtava sosiaalityöntekijä Eija Savelius-Koski, 040-8383127, eija.savelius-koski(at)rovaniemi.fi
Palveluesimies Helena Koivuranta, 0400-377654, helena.koivuranta(at)rovaniemi.fi