Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sosiaalityöntekijän virka
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijän virka

29.10.2015 15:00

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialueella aikuisten ja työikäisten palvelualueen maahanmuuttajasosiaalityössä
on haettavana
sosiaalityöntekijän virka
Tehtävä sijoittuu maahanmuuttajatyön tehtäväalueelle, tämänhetkisenä sijoituspaikkana maahanmuuttajatoimisto.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Aiempi kokemus maahanmuuttajatyöstä katsotaan eduksi.
Palkkaus on KVTES:n mukainen.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 15.11.2015 klo 15.00.
Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 15.11.2015 klo 15.00.
Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.
Lisätietoja antavat palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, 016-322 6207, ja palveluesimies Kaisa Salmela, 016-322 3087, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi