Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sosiaalityöntekijän osa-aikainen viransijaisuus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijän osa-aikainen viransijaisuus

20.2.2013 15:00

Rovaniemen kaupungin perheneuvolassa on haettavana

sosiaalityöntekijän osa-aikainen viransijaisuus (70 %) ajalle 1.4.2013–31.3.2014

Perheneuvola sijaitsee Perhepalvelukeskuksessa yhdessä muiden lasten- ja perheiden palvelujen kanssa. Perheneuvolassa on johtavan psykologin virka, neljä psykologin virkaa, neljä erityissosiaalityöntekijän virkaa ja yksi toimistosihteerin toimi. Työryhmällä on käytettävissä myös lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3§:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu vastaava koulutus sekä työkokemus lasten ja perheiden parissa työskentelystä katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät otetaan huomioon.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot KVTES:n mukaiset.

Viransijaisuuteen valitun on, ennen sijaisuuden aloittamista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viransijaisuus täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Viransijaisuuteen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Hakuaika päättyy 8.3.2013 klo 16.00.

Lisätietoja antaa:
johtava psykologi Marja Nuortimo 040 838 3126
s-postiosoite: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi