• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijä

11.2.2011 8:14

Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskus on rovaniemeläisten perusterveydenhuollon palvelukeskus. Terveyspalvelukeskuksen toimintaa ovat terveysasemien avovastaanotot, neuvolatoiminta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto, kotihoito, palveluasuminen ja sairaalatoiminta.

Terveyspalvelukeskuksen tehtävät ovat mielenkiintoisia ja haasteellisia. Henkilökuntaa terveyspalvelukeskuksessa on yli 700, suurimpina ammattiryhminä lääkärit, terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat sekä lähihoitajat. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan kouluttamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.
Avoimien paikkojen lkm  1
Vakituinen/Määräaikainen  Vakituinen
Tehtävän kuvaus  Sosiaalityöntekijä työskentelee terveyspalvelukeskuksen eri toimipisteissä osana moniammatillisia työryhmiä oman alansa asiantuntijana. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat mm. monipuoliset tehtävät terveyskeskussairaalan vuodeosastoilla, asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa ja vastaanotoilla. Hän osallistuu asiakkaiden ja potilaiden ohjaukseen ja neuvontaan, päättää asiakasmaksuista sekä toimii yhteyshenkilönä sidosryhmiin ja eri yhteistyötahoihin.
Kelpoisuusvaatimukset  Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.
Palkkaus  Palkkaus on KVTES:n mukainen.
Muuta  Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.
Lisätietoja antaa  Lisätietoja antaa palvelupäällikkö, ylilääkäri Tapio Raasakka puh. 0400 607238, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hakeminen  Työpaikkaa haetaan sähköisesti sivun alalaidassa olevan linkin kautta.
Viimeinen hakupvm  15.03.2011