• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaalityöntekijä

30.9.2011 9:29

Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimistossa on uudelleen haettavana

sosiaalityöntekijän virka

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (L272/2005) 3 §:n mukainen ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Eduksi luemme aiemman kokemuksen maahanmuuttajatyöstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.
Hakuaikana 1.7. – 29.7.2011 hakeneiden hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Hakuaika päättyy 14.10.2011.

Lisätietoja antaa:
johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Salmela, kaisa.salmela(at)rovaniemi.fi
puh. 016-322 3087 tai 040-731 2557.