• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaaliohjaajan virka

22.6.2011 11:08

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen lastensuojelussa on haettavana

Sosiaaliohjaajan virka

Sosiaaliohjaajan viran tehtäviin kuuluu sosiaaliohjaajan tehtävät lastensuojelussa, erityisesti asiak-kaiden sosiaaliturvaan liittyvät asiat.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoit-teessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Hakuaika päättyy 15.7.2011.

Lisätietoja antaa:
johtava sosiaalityöntekijä Niina Lakkala 27.6.2011 alkaen
p. 050-315 1259
niina.lakkala(at)rovaniemi.fi