Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sosiaaliohjaajan virka perhetyössä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaaliohjaajan virka perhetyössä

11.4.2014 13:20

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
moniammatillisessa tiimissä on haettavana

sosiaaliohjaajan virka perhetyössä

Sosiaaliohjaajan tehtävään sisältyy lastensuojelun avohuollon tukitoimena tapahtuva kokonaisval-tainen kotona tapahtuva lasten ja perheiden tukeminen sekä vertaistukiryhmien vetäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an-netun lain (L272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja ter-veysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää soveltuvaa erityisosaamista ja koulutusta. Kokemus lastensuojelun perhetyöstä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoit-teessa www.rovaniemi.fi/rekry.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216 , 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja ha-kemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 30.4.2014, hakemusten tulee olla perillä klo 15.00. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 15.00.
Työ alkaa 1.8.2014


Johtava sosiaalityöntekijä Niina Lakkala p. 050 315 1259.
Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostitse etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.