Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sosiaali- ja terveysjohtaja

9.1.2012 8:00

Lapin pääkaupunki Rovaniemi, monipuolisten palveluiden kasvava keskus, etsii innovatiivista

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAA

Tehtävänäsi on kaupungin sosiaali- ja terveyspolitiikan strateginen johtaminen ja kehittäminen. Rovanie-men tilaaja-tuottaja –toimintatavan periaatteiden mukaisesti vastaat perusturvalautakunnan esittelijänä asukkaidemme hyvinvoinnin edistämisestä järjestämällä heille heidän elämänkaarensa eri vaiheissa tarvit-semansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Edellytämme sinulta virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sen lisäksi, menestyäksesi vaati-vassa tehtävässä, sinulla on oltava hyvä tuntemus toimialalta, kunnallisesta toimintaympäristöstä ja palve-lumarkkinoista.

Yhtenä keskeisenä tehtävänäsi tulee olemaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen suunnittelu- ja valmistelutyö, joten tarvitset hallinnonrajat ylittävää näkemystä tulevaisuuden palvelutarpeiden kehityksestä ja siihen vastaamisesta palvelujen järjestämisessä. Tarvitset myös vahvaa asiantuntija-arvovaltaa eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien luottamuksen saavuttamiseksi ja suunnitelmien toteuttamiseksi.


Arvostamme kokemustasi vaativista johtamistehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksensa.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus 30.1.2012 mennessä Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Lisätietoja tehtävästä antavat apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala, p. 040-706 6815 tai henkilöstön kehit-tämispäällikkö Ville Urponen, p. 040-357 1689, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.