Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Sinetän koulun ja Rovaniemen aikuislukion rehtorien virat
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Sinetän koulun ja Rovaniemen aikuislukion rehtorien virat

10.12.2009 10:44

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Sinetän koulun rehtorin virka toistaiseksi 1.4.2010 lukien

Koulu on 1-9 luokat käsittävä peruskoulu. Koulussa on lukuvuonna 2009 - 2010 n. 300 oppilasta ja 25 opettajaa.

Rovaniemen aikuislukion rehtorin virka toistaiseksi 1.8.2010 lukien

Rovaniemen aikuislukio käsittää perinteisen aikuislukion sekä ammattilukion. Aikuislukiossa annetaan myös maahanmuuttajille peruskouluopetusta. Aikuislukiossa on lukuvuonna 2009 - 2010 n. 650 opiskelijaa, joista n. 500 on ammattilukion opiskelijaa. Opettajia aikuislukiossa on 19.

Rehtorin virkoihin vaaditaan Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 2 §:n mukainen pätevyys.

Virkoja haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Viimeinen hakupäivä on 31.12.2009.

Virkoihin valittujen on toimitettava nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Tiedustelut: palvelupäällikkö Antti Lassila puh 040 586 2075 ja henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016 322 6533.

Rovaniemellä 10.12.2009
KOULUPALVELUKESKUS