Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

8.2.2019 10:00

kaupunginjohtaja Esko Lotvonen kaupungintalolla.jpg

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen. 

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle. 

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa. 

- Valtakunnallisella kaupunkipolitiikalla on luotava edellytykset suurten kaupunkien kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle. Kaupunkien kehittämistoiminnat ja menestyminen heijastuvat laajasti koko maan parempaan tulevaisuuteen. Suurimmat kaupungit ovat yksimielisiä kaupunkipolitiikan perusperiaatteista ja sen keskeisistä sisällöistä. Kaupunkipolitiikkaa on toteutettava kumppanuudessa kaupunkien kanssa ja kaupunkien erilaiset vahvuudet huomioiden, toteaa Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä. 

- Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään. Kaupunkien laaja itsehallinto sekä yleinen ja jakamaton toimivalta luovat - taloudellisten resurssien ohella – kaupungeille riittävän liikkumavaran vastata kaupunkien erityisiin tulevaisuuden haasteisiin. Rovaniemellä se tarkoittaa profiloitumista kansainväliseksi, arktiseksi liiketoiminnan ja erityisesti matkailun keskittymäksi, korostaa kaupunginjohtaja Lotvonen.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.