Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Saarenkylän palveluverkkokyselyn tulokset selvillä – kaupunki kiittää kuntalaisia aktiivisuudesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Saarenkylän palveluverkkokyselyn tulokset selvillä – kaupunki kiittää kuntalaisia aktiivisuudesta

5.1.2018 9:36

Eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Saarenkylän-koulut_verkkoon.jpgEniten kannatusta sai vaihtoehto yksi, jossa Saarenkylän nykyinen palveluverkko säilyisi entisellään ja investointeja tehtäisiin Syväsenvaaran kouluun ja Napapiirin yläasteelle.
Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut järjesti joulukuussa Saarenkylän palveluverkkoa (koulut ja varhaiskasvatus) koskevan kuntalaiskyselyn. Kyselyyn tuli yhteensä 846 vastausta. 

Eniten kannatusta sai vaihtoehto yksi, jossa Saarenkylän nykyinen palveluverkko säilyisi entisellään ja investointeja tehtäisiin Syväsenvaaran kouluun ja Napapiirin yläasteelle. Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella, jossa toimisi myös Nivavaaran alueen kolme esiopetusryhmää. Nivavaaran kouluun ja Saaren kouluun ei tehtäisi muutoksia. Tätä vaihtoehtoa kannatti 69,6 prosenttia vastaajista. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio olisi noin 17,4 miljoonaa euroa. 

Toiseksi eniten kannatusta sai vaihtoehto kaksi, jossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Saaren kouluun ja Nivavaaran kouluun, joita molempia laajennettaisiin. Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella. Nivavaaran koulusta ja Napapiirin yläasteesta syntyisi yhtenäiskoulu. Tätä vaihtoehtoa kannatti 11,5 prosenttia vastaajista. Sen alustava kustannusarvio olisi noin 16,7 miljoonaa euroa. 

Kolmannessa vaihtoehdossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Nivavaaran kouluun, jota laajennettaisiin. Nivavaaran koulu sekä Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella. Vastaajista 10,3 prosenttia oli tämän vaihtoehdon kannalla. Alustava kustannusarvio olisi noin 14,3 miljoonaa euroa.

Sanallisissa vastauksissa esitettiin myös muita vaihtoehtoja, muun muassa Napapiirin yläasteen lakkauttamista ja uuden yhtenäiskoulun rakentamista Syväsenvaaraan sekä kahta erillistä yhtenäiskoulua, joista toinen olisi Syväsenvaarassa ja toinen Napapiirin yläasteen tontilla. Muutamissa sanallisissa vastauksissa esitettiin kaikkien Napapiirin yläasteen rakennusten purkamista. 

Vähiten kannatusta sai vaihtoehto neljä, jossa Saarenkylän alueelle rakennettaisiin yksi yhtenäiskoulu, johon kaikki alueen oppilaat ja koulujen henkilökunta siirtyisivät. 

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita. Annetuista vastauksista tullaan tekemään erilaisia yhteenvetoja poliittisen päätöksenteon tueksi.


Lisätietoa: Antti Lassila, toimialajohtaja, sivistyspalvelut, antti.lassila(at)rovaniemi.fi, p. 016 3326530