Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Saamenkielinen lastentarhanopettajan sekä lastenhoitajan määräaikaiset toimet
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Saamenkielinen lastentarhanopettajan sekä lastenhoitajan määräaikaiset toimet

14.5.2008 10:45

Rovaniemen kaupungin päivähoidon palvelukeskus julistaa haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten ajalle 1.8.2008 – 29.5.2009

  1 lastentarhanopettajan toimi
  1 lastenhoitajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Hakijalle on eduksi kelpoisuus esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998).

Kelpoisuusvaatimuksen lastenhoitajan toimeen on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lähihoitajan (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin), päivähoitajan tai lastenhoitajan tutkinto.

Haettavana olevat toimet sijoittuvat saamenkieliseen päiväkotiryhmään. Toimeen valituilta edellytetään pohjoissaamenkielen taitoa

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset tutkintotodistuksista ja ansioluettelo on toimitettava osoitteella Rovaniemen kaupunki, päivähoidon palvelukeskus, Rovakatu 2, 96100 Rovaniemi.

Viimeinen hakupäivä on 23.5.2008. Kirjekuoreen merkintä ”hakemus”.

Hakemuksia eikä liitteitä palauteta.

Valittujen on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valinnasta hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Tiedustelut:
Päivähoidon palvelupäällikkö Pirjo Honkavuori, puh 016-322 6585 tai 040-510 3207
Päivähoidon aluevastaava Tuula Kursukangas, puh. 016-356 1753