Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ruokasenkadun silta on osa laajempaa suunnitelmaa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi

Ruokasenkadun silta on osa laajempaa suunnitelmaa

17.1.2019 9:57

Suunnitelman tarkoituksena on muun muassa vähentää autoliikennettä ydinkeskustassa ja toteuttaa parempia reittejä kävelijöille, pyöräilijöille ja joukkoliikenteelle.

Havainnekuva Rovakadun uudesta sillasta.Uusi Ruokasenkadun silta kulkisi asemarakennuksen eteläpuolelta. Rakennuksen pohjoispuolella sijaitseva nykyinen kevyen liikenteen silta poistuisi.

Julkisuudessa on ihmetelty, miksi Rovaniemen Ruokasenkadulta tarvitaan uusi silta Nelostien yli Lapinkävijäntielle.

Siltahanketta on suunniteltu jo 24 vuoden ajan. Tarve uudelle sillalle on todettu useissa selvityksissä: uusi silta parantaa liikenteen sujuvuutta keskustassa.

Sillan paikasta on päätetty yleiskaavassa vuonna 2002 ja asemakaavassa vuonna 2006. Sijainti on vahvistettu keskustan osayleiskaavassa vuonna 2012.

Kaavat ovat syntyneet lakisääteisessä vuorovaikutteisessa menettelyssä. Asukkailla ja muilla sidosryhmillä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi useaan kertaan eri kaavavaiheissa. Kaavojen perusteiden muuttaminen vaatisi uuden pitkällisen kaavakäsittelyn kaikkien kaavavaiheiden osalta.

Ruokasenkadun siltahanke on osa laajempaa suunnitelmaa, jonka rovaniemeläiset päättäjät ovat hyväksyneet. Suunnitelman tarkoituksena on muun muassa vähentää autoliikennettä ydinkeskustassa ja toteuttaa parempia reittejä kävelijöille, pyöräilijöille ja joukkoliikenteelle.

Keskuskentän ja Nelostien väliin jäävä kaistale on esimerkki alueesta, jonka käyttöön on tulossa muutoksia. Nyt Keskuskentän ja Nelostien välissä kulkee Poromiehentie, mutta alue on merkitty yleiskaavassa asuin- ja liiketonttien alueeksi. Tulevaisuudessa alue on tarkoitus sulkea autoliikenteeltä. Tällöin uusi silta varmistaa muun muassa bussien sujuvan kulun Lapinkävijäntien ja Ruokasenkadun välillä.

Yleiskaava mahdollistaa lisää rakentamista Keskuskentän katsomon ja valtatien väliin. Katsomorakennuksen arkkitehtikilpailun voittaja esitti alueelle muun muassa valtatien varteen tulevaa toimisto- ja asuinrakennusten rivistöä sekä betonikannen alle sijoittuvaa pysäköintitilaa. Ajatuksena oli, että rakennusrivistön ja katsomon väliin syntyisi railon muotoinen aukio, jossa on kahviloita, myymälöitä ja muuta oleskelutilaa. Alueen käyttö tarkentuu vielä asemakaavassa.

Poromiehentien loppuosuudella on tarkoitus rajoittaa liikennettä ja helpottaa kevyen liikenteen kulkua. Kadun viihtyvyyttä lisätään istutuksilla.

Yksi Ruokasenkadun siltahanketta kiirehtivä seikka on nykyisen Riistatien kevyen liikenteen sillan huono kunto. Silta on vaurioitunut autojen törmättyä siihen, ja se saatetaan joutua sulkemaan liikenteeltä nopeastikin. Tällöin tarvitaan korvaava kulkuyhteys Lapinkävijäntielle.

Katusuunnitelmat perustuvat teknisen lautakunnan vuonna 2017 hyväksymään yleissuunnitelmaan. Tarkemmat katu- ja rakennussuunnitelmat ydinkeskustan kaduista valmistuvat vuoden 2019 aikana. Suunnitelmat tulevat nähtäville vaiheittain.

 

Klikkaa alla olevaa grafiikkaa, niin näet sen suurempana. 

Ruokasenkadun_grafiikka720.jpg

koskikatu_poromiehentie-(1.jpg

Tulevaisuudessa Poromiehentien liikenne vähenee ja viihtyisyys lisääntyy. 

 

uusi_valtakatu-(1).jpg

Yleissuunnitelman havainnekuvassa uusi Valtakatu näyttää tältä.

 

Railo.jpg

Keskuskentän katsomorakennuksen arkkitehtikilpailun voittaja esitti alueelle muun muassa valtatien varteen tulevaa toimisto- ja asuinrakennusten rivistöä sekä betonikannen alle sijoittuvaa pysäköintitilaa.