Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi valokeilassa arktisten kokousten pitopaikkana – putki huipentuu toukokuussa ulkoministerikokoukseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi

Rovaniemi valokeilassa arktisten kokousten pitopaikkana – putki huipentuu toukokuussa ulkoministerikokoukseen

12.4.2019 10:38

“Rovaniemi selkeästi vahvistaa asemaansa Suomen ja EU:n arktisena pääkaupunkina", sanoo kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Revontulet Arktikum.jpgKuva: Visit Rovaniemi.

Rovaniemellä järjestetään syksystä 2018 alkaen useita merkittäviä arktisiin asioihin keskittyviä kansainvälisiä kokouksia. Tapahtumat ovat osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta 2017–2019. 

Osa kokouksista on Arktisen neuvoston kokouksia, osa yhteistyökumppaneiden järjestämiä arktisia kokouksia. Luvassa on muun muassa puheenjohtajuuskauden suurin ympäristöaiheinen kongressi ja arktisten maiden ympäristöministerien kokous. Toukokuussa 2019 kokousputki huipentuu ulkoministerikokoukseen, johon odotetaan muun muassa Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministereitä.

Arktiseen neuvostoon liittyviä kokouksia koordinoi ulkoministeriö, joka vastaa osasta järjestelyjä. Myös maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat mukana järjestelyissä. Arktiseen neuvostoon liittyvissä kokouksissa paikallisena tukena on Arktisen keskuksen vetämä Lapin isäntäkomitea, Arctic Council Host Comittee.

“Loppuvuoden ja ensi vuoden aikana isojen kokousten seurauksena Rovaniemi selkeästi vahvistaa asemaansa Suomen ja EU:n arktisena pääkaupunkina. Rovaniemi myös laajentaa tilaisuuksien kautta kaupungin mielikuvaa matkailun ulkopuolelle mielenkiintoisena koulutus-, tutkimus-, liikunta- ja liiketoiminnan keskuksena”, sanoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Alle on koottu merkittävimpiä Rovaniemellä pidettäviä arktisia kokouksia.

Arctic Resilience Forum, 10.–11.9.2018, tiedekeskus Pilke
Kansainvälinen foorumi käsittelee ilmastonmuutokseen sopeutumista arktisilla alueilla. Koolla on arktisen alueen asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia ympäri maailmaa. 
Ensimmäisenä kokouspäivänä käsitellään sitä, miten arktisen alueen sopeutumista muuttuviin oloihin voidaan vahvistaa. Toisena päivänä Arktisen neuvoston työryhmät ja muutamat keskeiset arktiset sidosryhmät kokoontuvat jakamaan käytännön kokemuksia siitä, millä toimilla arktinen alue voi sopeutua ilmastonmuutokseen. 
Foorumin järjestää maa- ja metsätalousministeriö. 
Tapahtuman nettisivut: https://mes.eventos.fi/event/arcticresilience2018

Arktinen biodiversiteettikongressi, 9.–12.10.2018, Lappia-talo
Suomen puheenjohtajakauden suurin ympäristöaiheinen tilaisuus käsittelee laajasti biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta. Paikalle on tulossa noin 450 osallistujaa. Kongressiin osallistuu muun muassa tutkijoita, poliitikkoja ja virkamiehiä sekä arktisten alkuperäiskansojen, teollisuuden ja järjestöjen edustajia. Kongressissa keskustellaan arktisen luonnon suojelusta ja kestävästä käytöstä, luonnon monimuotoisuutta koskevien ohjelmien toimeenpanosta, tavoitteiden toteutumisesta ja uusista päämääristä.
Kokouksen järjestää Arktisen neuvoston CAFF-työryhmä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. 
Nettisivut: https://www.arcticbiodiversity.is/congress

Arktinen ympäristöministerikokous, 11.–12.10.2018, Arktikum
Arktisten maiden ympäristöministereiden kokouksessa etsitään ratkaisuja arktisen alueen suuriin ympäristökysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä saastumisen ehkäisyyn. Kokousta isännöi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kestävän kehityksen työryhmän kokous, 29.10.–30.10.2018, Hotel Santa Claus
Arktisessa neuvostossa on kuusi asiantuntijatyöryhmää, joista yksi on kestävän kehityksen työryhmä. Ryhmä kokoontuu lokakuussa käsittelemään arktisten alueiden asukkaita koskevia asioita kestävän kehityksen näkökulmasta: terveyttä, hyvinvointia, ruokahuoltoa ja tietoliikenneyhteyksiä ja niin edelleen. Suomi toimii ryhmän puheenjohtajana. Kokoukseen odotetaan noin sataa osallistujaa.

Arktisen neuvoston virkamieskomitean kokous (SAO), 31.10.–2.11.2018, Lapin yliopisto
Arktisen neuvoston virkamieskomitea ohjaa neuvoston toimintaa joka toinen vuosi järjestettävien ulkoministerikokousten välissä. Komitea kokoontuu viralliseen kokoukseen muutaman kerran vuodessa, ja loppusyksyn kokous pidetään Rovaniemellä. Osallistujia on arviolta 200. Kokousta tulee seuraamaan muun muassa neuvoston tarkkailijamaiden ja erilaisten järjestöjen edustajia.

Model Arctic Council – simulaatio Arktisen neuvoston työstä, 30.10.–2.11.2018, Lapin yliopisto
Nuorille eri alojen maisteriopiskelijoille suunnattu tapahtuma, jossa keskustellaan arktisista aiheista ja simuloidaan Arktisen neuvoston toimintaa. Simuloinnissa kukin opiskelija edustaa jotain roolia: neuvoston jäsenvaltiota, alkuperäiskansajärjestöä tai neuvoston tarkkailijajäsentä. Tarkoitus on perehdyttää opiskelijoita Arktisen neuvoston toimintaan ja etsiä uusia ratkaisuja arktista aluetta koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin. 
Tapahtuman järjestää Lapin yliopisto yhdessä Suomen ulkoministeriön ja University of the Arcticin kanssa. Tapahtumaa isännöi Lapin yliopiston arktisen politiikan professori Lassi Heininen.
Nettisivut: http://www.uaf.edu/mac/model-arctic-council-univ/index.xml

Kymmenes arktinen maatalouskonferenssi, 13.–15.3.2019, Arktinen keskus
Arktisen alueen maataloutta käsittelevä kansainvälinen konferenssi on suunnattu pohjoisen maatalouden ja luonnontuotealan parissa työskenteleville tutkijoille, käytännön toimijoille, päätöksentekijöille, hallinnoijille, opettajille ja opiskelijoille. Konferenssissa pureudutaan pohjoisten alueiden maatalouteen, elintarviketuotantoon ja maaseudun kehittämiseen. Konferenssissa kartoitetaan muun muassa kestäviä tapoja harjoittaa porotaloutta, pienimuotoista maataloutta ja luonnontuotealaa. 
Konferenssia isännöi Lapin yliopiston Arktinen keskus yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Järjestelyissä on mukana myös ProAgria Lappi, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin liitto, Paliskuntain yhdistys ja Metsähallitus. 
Nettisivut: https://www.ulapland.fi/EN/Events/10th-Circumpolar-Agriculture-Conference

Ulkoministerikokous 6.–7.5.2019, LappiAreena
Arktisen neuvoston päättävä elin on ulkoministerikokous, joka järjestetään joka toinen vuosi. Suomen kaksivuotinen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa päättyy ulkoministerien kokoukseen, joka on suuri ponnistus myös Rovaniemen kaupungille. Jos Venäjän ja USA:n ulkoministerit saapuvat paikalle, turvallisuusvaatimukset ovat kovat. Pelkästään median edustajia voi tulla paikalle jopa parisataa. Kokouksessa paketoidaan Suomen puheenjohtajuuskausi eli tarkastellaan sitä, mitä kauden aikana on saatu aikaan. Samalla arktisen neuvoston puheenjohtajuus luovutetaan Islannille ja luodaan katse tulevaan. 
Kokousta isännöi Suomen ulkoministeriö.

Arctic Business Forum 2019, 9.–10.5.2019, Hotel Santa Claus
Arctic Business Forum järjestetään ensi vuonna kymmenettä kertaa, ja se kokoaa yhteen arktisen alueen toimijat, yritysmaailman vaikuttajat ja investoijat. Kaksipäiväisessä Arctic Business Forumissa keskustellaan arktisen alueen bisnesmahdollisuuksista ja tulevaisuudesta sekä kuullaan samalla Lapin ja naapurialueiden elinkeinoelämän ja investointien tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät. Tapahtuman järjestää Lapin kauppakamari.
Nettisivut: http://arcticbusinessforum.com/

Arktisen taiteen huippukokous 2019, 4.–5.6. 2019, Lapin yliopisto
Arktisen taiteen huippukokous järjestetään ensi vuonna teemalla ”Arktinen kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona”. Tavoitteena on luoda malleja kestävää kehitystä tukevalle taide- ja kulttuuripolitiikalle ja edistää arktista yhteistyötä aiheen parissa. 
Kokoukseen osallistuu taide- ja kulttuuripolitiikan toimijoita sekä taiteilijoita lähinnä Arktiseen neuvostoon kuuluvista maista. Paikalle odotetaan yhteensä noin 350–400 osallistujaa.
Kokoukseen liittyy laaja taideohjelma: kansainvälisiä näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä.
Kokouksen vastuutahona toimii Lapin yliopisto. Valtakunnalliseen ohjausryhmään kuuluvat sen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Saamelaiskäräjät, Rovaniemen kaupunki, Lapin liitto sekä University of the Arctic.

Lisätietoa: 
Markku Heikkilä, tiedeviestinnän päällikkö, Arktinen keskus, markku.heikkila(at)ulapland.fi 
Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupunginjohtaja, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi

Tiedotteen englanninkielinen versio