Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemi kasvaa ja kehittyy - heikon tilinpäätöksen taustalla samanaikainen verorahoituksen lasku ja väestön muutoksista johtuva menojen kasvu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemi kasvaa ja kehittyy - heikon tilinpäätöksen taustalla samanaikainen verorahoituksen lasku ja väestön muutoksista johtuva menojen kasvu

26.3.2019 11:30

Ilmakuva Rovaniemen keskustasta

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 28.3.2019 kokouksessaan kaupunginjohtajan esitystä konsernin vuoden 2018 tilinpäätökseksi. Konsernin tilikauden tulos on - 3,7 miljoonaa euroa. Koko konsernin alijäämään vaikutti oleellisesti kaupungin - 22,1 miljoonan euron alijäämä, joka johtui muun muassa erikoissairaanhoidon kulujen merkittävästä kasvusta ja verotulojen suunniteltua pienemmästä kertymästä. 

Rovaniemi-konserni koostuu 29 yhteisöstä. Merkittävimmät tytäryhtiöt hoitivat pääosin velvoitteensa valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Napapiirin Energia ja Vesi Oy teki suurimman voiton, 8,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien parhaasta tuloksesta vastasi Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä, jonka tulos oli 4,3 miljoonaa euroa. Tulokseen kirjautui vuodenvaihteeseen sattunut osake- ja korkorahastojen kurssien voimakas lasku, joka näkyi mm. kylien kehittämissäätiön alijäämänä. Tilanne korjautui heti vuodenvaihteen jälkeen.

Koko konsernin velka kasvaa

Konsernitaseen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2018 lopussa oli 122,2 miljoonaa euroa. Rovaniemi-konsernin nettomenot olivat 321,5 miljoonaa euroa. Toimintakuluista katettiin toimintatuotoilla 40,8 prosenttia. Vuosikatetta (tulorahoitusta) kertyi 37,7 miljoonaa euroa ja sillä voitiin kattaa 90,1 prosenttia poistoista ja vain n. 40 % investointimenoista. Konsernin lainakanta kasvoi 41,4 miljoonaa euroa ja oli tilinpäätöksessä yhteensä 268,7 miljoonaa euroa (4 268 €/asukas). 

Väestön määrä kasvoi ja työttömyysaste väheni ennakoitua nopeammin

Ennakkotietojen mukaan Rovaniemen väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 62 963 henkilöä. Väestön määrä kasvoi 543 henkilöllä, eli enemmän kuin odotettiin. Rovaniemen vetovoima korostuu kuntien välisessä nettomuutossa, jossa Rovaniemi jäi voitolle noin 370 henkilöä. 

Työllisyyden kehitys on ollut pitkällä aikavälillä positiivista. Tätä osoittavat muun muassa yrityskannan kehitys, syntyneet työpaikat sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Työttömyysaste vuoden 2018 lopussa oli 11,5 %. Työttömyys on vähentynyt selvästi kaupungin tavoiteaikataulua nopeammin. 

Sekä kotimaisten että ulkomaalaisten yöpymisten määrä kasvoi vuoden 2018 aikana. Joulukuun yöpymisissä Rovaniemi oli Suomen matkailualueista sijalla kaksi, heti Helsingin jälkeen. Koko vuoden osalta yöpymisten määrä kattoi 3 % koko maan markkinoista. 

“Erilaisten kasvumittareiden mukaan Rovaniemellä elettiin monessa mielessä ennätysvuotta. Menestys ei kuitenkaan ohjautunut kaupungin talouteen helpottavasti. Kaikesta huolimatta tulevaisuuteen pitää katsoa luottavaisesti. Elinvoiman rakentaminen edellyttää erityisesti panostusta ennaltaehkäisevään hyvinvointiin, koska korjaavat toimet ovat taloudellisesti kalliita”, toteaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Ennätyssuuret veronpalautukset vähensivät kaupungin verokertymää 

Kaupungin alijäämäisen tilikauden tulokseen vaikuttivat monet tekijät. Merkittävä vaikutus oli verotulojen vähentyminen 3,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 verrattuna. Vähennystä verotuloissa tapahtui koko maassa kilpailukykysopimuksen, verojärjestelmän vaikutusten ja ennätyssuurten ennakonpalautusten vuoksi. Rovaniemellä kunnallisverojen pohjana olevat tulot kasvoivat 2,9 prosenttia, mutta tämä ei riittänyt kattamaan valtakunnallisista ratkaisuista syntynyttä vajetta verotuloissa. 

Toinen vuoden 2018 tilinpäätöstä olennaisesti heikentävä tekijä oli erikoissairaanhoidon 11,5 prosentin eli 10,3 miljoonan euron kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin muiden nettomenojen kasvu oli 4,9 %. 

Yleisen kuntatalouden haasteet ja nettomenojen kasvu edellyttävät toiminnan ja  talouden uudistamisohjelman toimeenpanoa 

Arvioiden mukaan kuntien talous heikkenee edelleen kuluvana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla.

Rovaniemellä valmistellaan parhaillaan toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa, jonka tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuosien 2019 - 2021 aikana. Uudistamisohjelman periaatteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa, samalla päätettiin, että vuosien 2020 - 2021 määrärahat pyritään jäädyttämään vuoden 2019 tasolle. Investoinnit on tarkoitus pitää 75 prosentissa nykytasosta. 

 

Kaupunginhallituksen 28.3.2019 kokouksen esityslista ja vuoden 2018 tilinpäätös ovat luettavissa verkkosivuillamme.