Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä hakeutuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä hakeutuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun

18.11.2019 15:49

Ilmakuva kaupungin keskustasta yöaikaan otettuna. Kuvituskuva.

Rovaniemen, Tornion ja Kemijärven kaupungit sekä Sodankylän kunta ovat päättäneet hakeutua valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun. Kunnat ovat allekirjoittaneet yhteisen aiesopimuksen, jolla ne sitoutuvat yhteisen kokeilun toteuttamiseen. 

Kuntakokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä löytää uusia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään pidempään työttömänä olleisiin ja heikossa työmarkkina-asemassa oleviin. Rovaniemen kaupunki vastaa yhteisen kuntakokeilun koordinoinnista.

Kuntakokeilut perustuvat pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestänä. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja niiden tarkoituksena on laajentaa vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeiluja varten säädetään erillinen kokeilulaki. Kaikki yhteisen aiesopimuksen nyt Lapissa allekirjoittaneet kunnat olivat mukana myös aiemmassa alueellisessa työllisyyskokeilussa.

Käytännössä kokeilussa on tarkoitus soveltaa tehostettua palvelumallia, johon kuuluu muun muassa työnhaun vahvaan alkuun panostaminen, työnhakijoiden yksilöllinen kohtaaminen sekä palvelutarpeiden osuva arviointi. Tavoitteena on lisätä työllisyyttä edistävien toimien vaikuttavuutta yhteensovittamalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Kokeilussa kuntien vastuulle siirtyisi noin 4 200 työnhakija-asiakasta.

Aiesopimuksen allekirjoittaneet kunnat edellyttävät, että kokeilun toteuttamiseksi valtionhallinto resursoi kokeiluun riittävästi ja että kokeiluun hakeutuvilla kunnilla on vaikutusmahdollisuus kokeilulain valmisteluvaiheessa. 

Kunnat valmiita ottamaan enemmän vastuuta työllisyydenhoidosta

Työllisyyden edistämisen kysymykset nähdään kunnissa yhä tärkeämpinä elinvoiman vahvistamisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi kunnilla on lakisääteinen rahoitusvastuu pidempään työttömänä olleiden työmarkkinatuesta. Näistä syistä kunnat ovat valmiita ottamaan nykyistä suurempaa vastuuta työllisyysasioista yhdessä TE-hallinnon kanssa. 

“Lapin kokeilussa hyödynnämme kunnissa olevan laajan toimijaverkoston resurssit, osaamisen ja palvelut – työnhakijoiden ja yritysten parhaaksi”, summaa työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu Rovaniemen kaupungilta. 

Työmarkkinoiden kohtaannon edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen ovat merkittäviä tavoitteita, joihin kunnissa halutaan löytää ratkaisuja yhdessä alueen työnantajien kanssa. 

“Esimerkiksi oppilaitosten ja elinkeinotoimijoiden rooli tulee tässä kokeilussa korostumaan. Tarvitsemme entistä tiiviimpää vuoropuhelua yritysten kanssa ja parempaa ymmärrystä yritysten kehittämis- ja työvoimatarpeista. Lisäksi korostamme kokeilussa erityisesti nuorten, osatyökykyisten ja kansainvälisten työnhakijoiden palvelemiseksi kehitettäviä toimenpiteitä. Lappiin on tulossa merkittäviä investointeja, jotka haastavat meitä osaavan työvoiman saatavuuden kysymyksissä entistä enemmän. Tarvitaan myös uuden työvoiman saamista alueelle ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä Lapin parhaaksi”, Mäensivu jatkaa.