Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rovaniemen ympäristölautakunnan poikkeamislupapäätös 12.12.2018 § 160, antopäivä 18.12.2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rovaniemen ympäristölautakunnan poikkeamislupapäätös 12.12.2018 § 160, antopäivä 18.12.2018

17.12.2018 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
12.12.2018 18.12.2018

Pykälä                  Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

§ 160 Ollila Veijo Aatos 698-2018-1004
Posio Marjo Ilona
698-401-2-150   KORKALO
Kemijoen Itäpuolentie 158
96400 ROVANIEMI
Poikkeamispäätös MRL 72 § mom. 1 
Uusi kaksikerroksinen asuinrivitalorakennus, kerrosala 460 m², huoneistoja 4-5.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.1.2019

Paikka ja päivämäärä                                                              
Rovaniemellä, 14.12.2018              Allekirjoitus:            Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä


Nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:

Julkipantu 17.12.2018  Julkipano päättyy 18.1.2019.

Todistaa: Rovaniemellä _____._____.20_____ K ___________________________________

Muutoksenhaku:    
Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on
valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4 90101 Oulu. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta
os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.