Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rovaniemen ympäristölautakunnan lupapäätös 2.10.2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rovaniemen ympäristölautakunnan lupapäätös 2.10.2018

1.10.2018 8:00

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

 

 

Rakennusvalvonta

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

 

 

26.09.2018

02.10.2018

 

Pykälä                                                                                                                                                                                  Luvan tunnus

__________________________________________________________________________________________________________________

 

§ 118

 

 

 

 

 

CT TOP Oy
698-18-7024-2   Napapiiri
Innokaari 14

96930 Napapiiri Rovaniemi
Uusi varastorakennus 1319,0 m²

698-2018-822

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 1.11.2018

 

 Rovaniemellä, 1.10.2018              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä

 

 

Nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:

 

Julkipantu 1.10.2018  Julkipano päättyy 2.11.2018.

 

Todistaa: Rovaniemellä _____._____.20_____ K ___________________________________

 

Muutoksenhaku:   

Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan

toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon

osoite: PL 189 / Isokatu 4 90101 Oulu. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta

valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.