Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Palveluverkkoasiat>Saarenkylä>Rovaniemen kaupunki tutkii Saarenkylän kouluverkon tulevaisuutta – mikä vaihtoehto on paras?
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Saarenkylän palveluverkkoa koskevat tiedotteet

Rovaniemen kaupunki tutkii Saarenkylän kouluverkon tulevaisuutta – mikä vaihtoehto on paras?

8.12.2017 11:52

Myös alueen lapsia kuullaan. Tarkoitus on luoda malli, jonka avulla kaupunki voi tulevaisuudessa kuulla lapsia heihin liittyvissä suunnitelmissa ja päätöksissä.

koulu.jpgKaupunki on kysynyt Saarenkylän alueen lasten mielipiteitä siitä, millainen on hyvä koulu. Tässä kolmasluokkalaisen näkemys.

Rovaniemen kaupunki tutkii parhaillaan, miten ja millaisissa rakennuksissa Saarenkylän koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut kannattaa järjestää tulevaisuudessa. Sivistystoimen tekemässä selvityksessä tarkastellaan myös koulujen yhteydessä toimivia nuoriso- ja liikuntapalveluja sekä kansalaisopiston toimintaa. Tavoitteena on, että rakennukset olisivat mahdollisimman vähän tyhjillään.

Selvitys on aloitettu tänä syksynä siksi, että Syväsenvaaran koulu ja Napapiirin yläaste ovat käyttöikänsä päässä. Rakennuksille on tehtävä laajoja peruskorjauksia, jos niitä halutaan käyttää tulevaisuudessa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa kokonaan uudet koulut.   

Saarenkylän alueella toimii tällä hetkellä neljä koulua: Nivavaaran koulu (vuosiluokat 1–6, oppilaita 334), Saaren koulu (vuosiluokat 1–6, oppilaita 311), Syväsenvaaran koulu (vuosiluokat 1–6, oppilaita 283) ja Napapiirin yläaste (vuosiluokat 7–9 ja lisäopetus, oppilaita 471). 

Kaikkien alueella toimivien alakoulujen oppilasennuste on laskeva, eli oppilasmäärä vähenee seuraavan kuuden vuoden aikana. Napapiirin yläasteen kohdalla laskeva oppilasmäärä näkyy vasta myöhemmin, koska yläkoulussa toimii vain kolme vuosiluokkaa kerralla eikä kuusi, kuten alakouluissa. Vaikka Saarenkylän alueen muuttoliike huomioidaan, laskeva kehityssuunta ei muutu.

Saarenkylän kouluverkon tämänhetkiset vaihtoehdot on esitelty kaupungin verkkosivuilta löytyvässä kyselyssä. Kaupunki pyytää kuntalaisia kertomaan, mitä vaihtoehtoa he pitävät parhaana. 

Päiväkotien osalta vaihtoehdot sisältävät vain vähän muutoksia nykytilaan: Naavametsän päiväkoti puretaan ja Nivavaaran alueella esiopetus keskitetään koulun yhteyteen. Se, minkä koulun yhteyteen esiopetus tulee, riippuu valittavasta kouluvaihtoehdosta.

Kaupunki on järjestänyt aiheesta keskustelutilaisuuden Saarenkylän koulujen henkilökunnalle sekä keskustelutilaisuuksia kuntalaisille. Lisäksi on aloitettu alueen lasten kuuleminen. Lapset esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin saavat kertoa piirtämällä tai kirjoittamalla, millainen heidän mielestään on hyvä koulu tai päiväkoti. Kuulemisia tehneen vapaa-ajanpalvelujen suunnittelijan Anne Luiron mukaan lasten kertomuksissa korostuvat muut kuin koulun sijaintiin liittyvät asiat: mukavat opettajat, se että ketään ei kiusata, riittävästi tilaa leikkimiseen ja ulkoiluun, hyvä sisäilma ja niin edelleen.

Lasten kuulemisen pohjalta tehdään malli, jonka avulla Rovaniemen kaupunki voi tulevaisuudessa kuulla lapsia kaikissa heihin liittyvissä suunnitelmissa ja päätöksissä.

Koulutuslautakunta käsittelee Saarenkylän kouluverkkoasiaa ensi vuoden alkupuolella.

Lisätietoa:
Antti Lassila, toimialajohtaja, sivistyspalvelut, antti.lassila(at)rovaniemi.fi, p. 016 3326530
Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, varhaiskasvatuspalvelut, tarja.kuoksa(at)rovaniemi.fi, p. 016 322 8522