Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen

18.6.2018 20:42

Rovaniemen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 18.6. kaupunkikonsernin viime vuoden tilinpäätöstä. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille viime vuoden osalta.

Rovaniemen kaupunkikonsernin tilikauden 2017 tulos oli 8,2 miljoonaa euroa. Rovaniemen kaupunki ylsi viime vuonna 1,1 miljoonan euron positiiviseen tulokseen.

Lisäksi valtuusto merkitsi tiedokseen kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen (1.1.–30.4.2018). Kaupungin tilikauden tulos on neljän kuukauden jälkeen -5,7 miljoonaa euroa. Konsernin neljän kuukauden toteutuma on ollut selvästi emokaupungin toteutumaa positiivisempi. Tilikauden tulos oli 9,9 miljoonaa euroa.


Arviointikertomuksessa esille kehittämiskohteita


Valtuusto käsitteli myös tarkastuslautakunnan laatimaa viime vuoden arviointikertomusta. Arvioinnin keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Arviointi kohdentuu kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön piirissä tapahtuvaan toimintaan. Viime vuoden osalta arvioinnin kohteena ovat olleet muun muassa työllistämispalvelut, leasing-sopimukset ja -järjestelyt, omistajaohjaus ja konsernivalvonta, talousarvio ja konserniraportointi sekä viestintä.

Valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset sekä aikataulun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten pohjalta. Valtuusto käsittelee selvityksiä lokakuussa.


Valtuusto hyväksyi henkilöstöraportin, kotouttamisohjelman ja Nivankylän-Ylikylän osayleiskaavan

Valtuusto hyväksyi myös viime vuoden henkilöstöraportin, vaikka kaupungin henkilöstön lisääntyneet sairauspoissaolot huolestuttivatkin valtuutettuja.

Käsittelyssä oli myös maahanmuuttajien kotouttamisohjelma. Perussuomalaisten valtuustoryhmä halusi palauttaa kotouttamisohjelman valmisteluun vaatien lisäselvityksiä kotouttamisohjelman kustannuksista. Asian käsittelyn jatkamista kannatti 43 valtuutettua ja palautuksen kannalla oli 4 valtuutettua. Valtuusto lopulta hyväksyi ohjelman yksimielisesti pienin teknisin lisäyksin.

Valtuusto hyväksyi myös Nivankylän-Ylikylän osayleiskaavan. Kaavassa osoitetaan yhteensä 279 rakennuspaikkaa pääosin vakituiselle asumiselle. Lisäksi Ollerovaaraan osoitetaan alueita matkailupalveluille. Kaavan eteläosa on osoitettu asemakaavoitettavaksi.Lisätietoja: Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja heikki.autto(at)rovaniemi.fi, p. 050-5123874