Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupungintalon korjauksen tarveselvitys on valmistunut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupungintalon korjauksen tarveselvitys on valmistunut

11.4.2019 13:50

Rovaniemen kaupungin teettämä uusi tarveselvitys kaupungintalon korjauksesta on valmistunut. Ensimmäinen versio tarveselvityksestä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.10.2017. Uuden tarveselvitystyön tavoitteena on ollut tutkia, mitä korjaustarpeita kaupungintalossa on ja miten kaupungintalon tiloja voitaisiin jatkossa käyttää tehokkaammin.

_J1A2097.jpg
Tarveselvitystyön lähtökohtana on ollut rakennuksen käyttö konsernitalona, jonka toimisto- ja kokoustilat sekä rakennuksen arkkitehtonisesti arvokkaat yleisö- ja edustustilat mahdollistavat myös kaupungin organisaation ulkopuolisten tahojen sijoittumisen rakennukseen.

Kaupungintalo on tyhjentymässä henkilökunnasta vaiheittain syksyyn 2019 mennessä sisäilmaongelmien vuoksi.

Sisäilmaan liittyviä tutkimuksia jatketaan

Tarveselvityksestä käy ilmi, että kaupungintalo on tehtyjen kuntotutkimusten mukaan pääpiirteittäin hyvässä kunnossa eikä rakenteissa ole havaittu vaurioita, jotka vaatisivat laajamittaisia rakenteellisia korjaustöitä.

Tutkimustulosten mukaan mineraalivillakuidut ovat todennäköinen syy sisäilmaongelmiin.
Korjaustarpeet kohdistuvatkin tämän hetken tutkimusten perusteella pääosin ilmanvaihtolaitteistojen uusimiseen, kuitulähteiden poistamiseen, ulkovaipan tiiviyden parantamiseen sekä paikallisten mikrobi- ja kosteusvaurioiden perusteellisempaan korjaukseen.

Sisäilmaan ja ilmanlaatuun vaikuttavien seikkojen tutkimukset ovat kuitenkin vielä osittain kesken. Tarkentavat tutkimukset tehdään sen jälkeen, kun kaupungintalo on kokonaan tyhjä. 

Tilojen teknisen kunnon perusteella laajamittaiseen peruskorjaukseen ja materiaalien uusimiseen ei pääsääntöisesti ole tarvetta. Rakennuksen sisätilat ovat säilyneet tekniseltä kunnoltaan ikäänsä nähden varsin hyvin huolellisen hoidon ja ylläpidon ansioista. 

Tilojen käyttöä tehostetaan

Tarveselvityksen mukaan kaupungintalon korjaushankkeen taloudellisten ja rakennussuojelullisten tavoitteiden kannalta on edullista, että rakennus säilytetään pääosin nykyisen kaltaisessa käytössä toimisto- ja hallintorakennuksena. 

Selvityksessä esitetään kaupungintalon nykyisen tilankäytön tehostamista sekä toimistotilojen käyttäjämäärän lisäämistä noin 100 hengellä. Tilankäytön tehostamisen lisäksi kaupungintalon 1. kerroksen osalta tavoitellaan nykyistä aktiivisempaa ja avoimempaa käyttöä ja laajempaa käyttäjäkuntaa. 

Selvityksessä esitetään, että kaupungintalon tilat jaetaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin vyöhykkeisiin siten, että rakennus toimii optimaalisella tavalla sekä kaupunkilaisten että työntekijöiden käytössä. Korjauksen yhteydessä on tarkoitus parantaa toimisto- ja kokoustiloja vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. 

Rakennuksen nykyiset käyttäjät ovat kaupungin toimialoja, ja tarveselvityksessä esitetään, että tulevat käyttäjät ovat myös konserniyhtiöitä ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjä. 

Tarveselvitystä käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa keskiviikkona 17.4. Kaupungintalon korjaushankeprosessi jatkuu hankesuunnitteluvaiheella, jonka aloittamisesta päättää myöhemmin keväällä kaupunginhallitus. Tavoitteena on laatia lopullinen huonetilaohjelma, valita rakennuksen korjaustapa, valmistella suunnitelmat korjausta varten sekä laatia kustannusarvio ja korjausaikataulu. Kaupungintalon korjaus on tarkoitus toteuttaa erillisenä investointina, josta kaupunginvaltuusto päättää myöhemmin erikseen.

Asiantuntijaorganisaatioina tarveselvityksen laatimiseen ovat osallistuneet: Arkkitehti- ja muotoilutoimisto Talli Oy:stä Helsingistä, Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy:stä Rovaniemeltä, WSP Finland Oy:stä Oulusta, Granlund Rovaniemi Oy:stä ja Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy:stä Rovaniemeltä.

Liikelaitoksen johtokunnan 17.4. kokouksen esityslista ja tarveselvitys.