Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen – käsittelyssä kaupungintalon väistötilaratkaisut ja kuntalaisten hyvinvointiraportti
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päätösten ennakkotiedotteet

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen – käsittelyssä kaupungintalon väistötilaratkaisut ja kuntalaisten hyvinvointiraportti 

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseen kaupungintalolle maanantaina 14.1.2019.

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Tilaliikelaitoksen tekemän suunnitelman kaupungintalon väistötilaratkaisuista. Suunnitelman mukaan kaupungin keskushallinto ja sosiaali- ja terveystoimen hallinto siirtyvät Revontulikeskukseen ja sivistystoimen henkilöstö osoitteisiin Jokiväylä 13 ja Viirinkankaantie 1. Suunnitelmaan kuuluu myös teknisille palveluille Mäntyvaaraan toteutettava tilaelementtirakennus. 

Tällä hetkellä kaupungintalolla on työpiste noin 140 työntekijällä. Tavoitteena on, että sisäilmaongelmista kärsivä kaupungintalo tyhjenee kesään 2019 mennessä. 

Hyvinvointiraportti listaa kaupunkin toimia kuntalaisten hyvinvoinnin eteen
Kaupunginjohtaja esittää myös, että hallitus hyväksyy Rovaniemen kaupungin vuoden 2018 hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomus on raportti kuntalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja siitä, miten kunta on edistänyt näitä asioita. Terveydenhuoltolain vaatima raportti valmistellaan valtuustolle vuosittain. 

Raportissa todetaan, että työllisyystilanne on kehittynyt Rovaniemellä viime aikoina positiivisesti. Työllisten osuus väestöstä on noussut ja työttömien määrä pienentynyt. Erityisen positiivista on ollut pitkäaikaistyöttömyyden ja rakennetyöttömyyden selkeä lasku.

Sairastavuusindeksi ja kansantauti-indeksi osoittavat, että rovaniemeläiset sairastavat keskimääräistä enemmän. Karkeasti voi sanoa länsi- ja eteläsuomalaisten olevan rovaniemeläisiä terveempiä ja itäsuomalaisten rovaniemeläisiä sairaampia. 

Vuoden 2018 aikana Rovaniemen kaupunki pyrki vaikuttamaan kuntalaisten terveyteen ja  hyvinvointiin lukuisilla tavoilla. Alla muutama poiminto toimenpiteistä: 

- Päiväkodeissa ja kouluissa alettiin syksyllä 2018 harjoitella systemaattisesti tunne-, vuorovaikutus- ja elämänhallintataitoja Hyvinvoinnin vuosikello -työkalun avulla. 
- Nuorille suunnatusta Ohjaamo-toiminnasta tehtiin vakinaistamispäätös syksyllä 2018. Ohjaamo-toiminnalla on tuettu nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä koulutukseen ja työhön ohjautumista. 
-Terveyspalvelujen vastaanotolla aloitettiin ryhmätoiminta tupakoinnin lopettamiseksi.
- Ikäihmisten hyvinvointia edistettiin muun muassa rekrytoimalla ikäihmisiin keskittyvä kulttuurituottaja.
- Työnhakijoille etsittiin piilotyöpaikkoja aktiivisen yritysyhteistyön kautta.
- Kuntalaiset päätettiin ottaa mukaan talouden suunnitteluun osana vuoden 2019 talousarviota. Kokeiluja on neljä, ja niissä kaikissa kuntalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa siihen, mihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi käyttää. Kuntalaiset voivat osallistua esimerkiksi Ylikylän lähiliikuntapaikan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Hallituksen kokouksen koko esityslista löytyy Rovaniemen kaupunginhallituksen sivuilta