Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Palveluverkkoasiat>Saarenkylä>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Alakorkalon koulun väistötilat, Saarenkylän kouluverkko, Napapiirin asemakaava ja uuden uimahallin suunnittelu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Saarenkylän palveluverkkoa koskevat tiedotteet

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Alakorkalon koulun väistötilat, Saarenkylän kouluverkko, Napapiirin asemakaava ja uuden uimahallin suunnittelu

23.4.2018 17:00

Napapiirin matkailualue RovaniemelläKaupunginhallitus hyväksyi Napapiirin asemakaavaehdotuksen, joka etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 23.4. kokouksessaan, että Alakorkalon koululaisille rakennetaan väistötilat nykyisen koulun ulkoliikuntakentälle. Kaupunginhallitus hyväksyi asian yksimielisesti Sanna Karhun (kesk.) esityksestä. 

 

Kaupunginhallitus käsitteli väistötiloja, koska puheenjohtaja käytti koulutuslautakunnan päätökseen otto-oikeutta 18.3. Koulutuslautakunta oli 1.3. päättänyt, että väistötilat tehdään Viirinkankaan koulun tontille.

Muun muassa kustannuksiin liittyvien lisäselvitysten pohjalta kaupunginhallitus päätti, että lautakunnan päätöstä muutetaan. Tilaliikelaitoksen tekemän arvion mukaan väistötilojen sijoittaminen Alakorkalon koulun alueelle tulee hieman edullisemmaksi kuin tilaelementtiratkaisun toteuttaminen Viirinkankaalle.


Kaupunginhallitus hyväksyi koulutuslautakunnan päätöstä koskevat oikaisuvaatimukset. Oikaisua asiassa vaativat Rantaviirin asukasyhdistys ja Alakorkalon kyläyhdistys.

 

Kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, että koulutuslautakunnan päätös olisi pidetty ennallaan ja oikaisuvaatimukset olisi hylätty.


Noin 80 Alakorkalon koulun oppilaalle tarvitaan väistötilat koulun alueella tehtävien maaperän puhdistustöiden ajaksi. Maata on pilaantunut öljyvahingon takia.  


Alakorkalon koulun ulkoliikuntakentälle rakennettavat väistötilat vaativat poikkeamisluvan kaavasta.    


Uuden uimahallin suunnittelu käyntiin


Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myös mm. käynnistää Ounasvaaran uuden uimahallin suunnittelun valtuuston 19.3 tekemän päätöksen mukaisesti.


Valtuuston myöntämä 600 000 euron suunnittelumääräraha siirretään Kiinteistö Oy Lappi Areenalle. Kiinteistö Oy Lappi Areena toimii uimahallin rakennuttajana.


Lisäksi kaupunki sitoutuu käyttämään uutta uimahallia kunnallisena liikuntapaikkana ja sitoutuu korvaamaan tästä käytöstä aiheutuneet kulut.


Rovaniemen kaupunginvaltuusto on linjannut (19.3) myös, että keskustassa säilyy perustasoinen uimahalli sisältäen 25 metrin altaan. Vesihiiden kuntoarvio päivitetään kesään mennessä.


Kaupunginhallitus hyväksyi Napapiirin asemakaavan


Kaupunginhallitus hyväksyi Napapiirin asemakaavaehdotuksen, joka etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.


Kaavassa Nelostien pohjoispuoli osoitetaan ensisijaisesti ohjelmapalveluille ja eteläpuoli majoitukseen ja liiketoiminnalle. Kaava sisältää kolme uutta tonttia hotelleille ja viisi tonttia muuhun majoitusrakentamiseen.


Kaavassa myös osoitetaan reitit moottorikelkoille, kevyelle liikenteelle ja ulkoiluun. Santaparkin kohdalle tulee kevyelle liikenteelle uusi ylikulkusilta Nelostien yli ja uusi alikulku ennen lentokentäntien risteysaluetta.


Napapiirin kaavan laatiminen käynnistettiin, koska Napapiirin matkailualue kasvaa voimakkaasti. Asemakaavamuutoksen on tavoitteena muun muassa sovittaa yhteen kasvavan liikenteen, majoituspalvelujen ja ohjelmapalvelutoiminnan tarpeet sekä mahdollistaa rakentamista alueella. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta.


Asemakaava on laadittu yhteistyössä viranomaisten ja alueen yrittäjien kanssa.


Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma lausunnoille


Rovaniemen kaupunginhallitus päätti lähettää maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (MAATO 2017-2021) lausuntokierrokselle. Kaupunginhallitus ottaa ohjelmaan kantaa lausuntokierroksen jälkeen.


MAATO sisältää Rovaniemen kaupungin asumisen, liikenteen ja kaavoituksen keskeiset periaatteet ja sen, mitä alueita seuraavina vuosina kaavoitetaan.


Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevassa MAATOssa kerrostalojen tonttivaranto nousisi 345:sta 400 asuntoon. Myös pientalojen määrä nousisi hieman aiemmasta.


Rovaniemen kaupunki laatii MAATOn valtuustokausittain ja tarkistaa siihen sisältyvän kaavoituskatsauksen vuosittain.


Saarenkylän alueen koulupalveluverkko vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn


Kaupunginhallitus päätti lisäksi käyttää otto-oikeuttaan koulutuslautakunnan  5.4. tekemään päätökseen, joka koskee Saarenkylän alueen koulupalveluverkkoa ja siitä tehtyä tarveselvitystä. Otto-oikeuden käyttöä esitti kokouksessa  Kalervo Björkbacka (ps.).


Äänestyksessä otto-oikeuden käyttöä kannattivat Björkbackan lisäksi Sanna Karhu (kesk.), Anja Joensuu (kesk.), Hannu Ovaskainen (kesk.), Esko-Juhani Tennilä (vas.) ja Matti Henttunen (kok.). Otto-oikeuden käyttämistä vastustivat Liisa Ansala (kesk.), Terhi Heikkilä (sd.), Harri Rapo (sd.), Sara Tuisku (kok.) ja Juhani Juuruspolvi (kok.).


Otto-oikeuden käyttö tarkoittaa sitä, että alueen koulupalveluverkkoa koskeva tarveselvitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisätietoja:


Liisa Ansala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, liisa.ansala(at)rovaniemi.fi, p. 044 5777514

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400 231 096