Etusivu>Koronavirus>Rovaniemen kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät toimivalta-asioista poikkeusolojen aikana - kh käsitteli myös mahdollista yt-menettelyä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koronavirus
Kaupungin tiedotteet tilanteesta

Rovaniemen kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät toimivalta-asioista poikkeusolojen aikana - kh käsitteli myös mahdollista yt-menettelyä

23.3.2020 17:40

Rovaniemen kaupunginhallitus ja -valtuusto kokoontuivat 23.3. päättämään muun muassa toimivalta-asioista poikkeusolojen aikana. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen hallintosäännön muuttamisesta sekä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännöstä. 

Hallintosäännön muutos mahdollistaa poikkeusoloissa lautakuntien toimivallan siirron kaupunginhallitukselle. Häiriö- ja poikkeustilanteiden johtosääntöä (hallintosäännön liite) sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Johtosäännön nojalla ja erityistoimivallalla kaupunginjohtaja kykenee tekemään nopeita päätöksiä. Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus. 

Valtuusto päätti, että toimielinten toimivaltaa siirretään koronaviruspandemian vuoksi kaupunginhallitukselle 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi. Perusteluna, on että yleisvaaralliseksi luokitellun tartuntataudin leviämisen hidastamiseksi toimielinten kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa riskiryhmien suojelemiseksi.

Keskeytys ei koske tarkastuslautakuntaa, ympäristölautakuntaa, keskusvaalilautakuntaa eikä yksilöasioiden jaostoa. Poikkeusolojen johtoryhmän työskentely jatkuu normaalisti.

Uuden kaupunginjohtajan johtajasopimus ja Paavalniemen osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi myös uuden kaupunginjohtajan Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen. 

Valtuusto muutti hallituksen esitystä siten, että tarkemmasta työnjaosta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kesken voidaan sopia erillisellä asiakirjalla, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Alunperin esityksenä oli, että työnjako olisi annettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Vainio aloittaa työnsä Esko Lotvosen jäädessä vuosilomalle 25.5. Varsinainen viran hoitaminen alkaa syyskuun alussa.

Paavalniemen osayleiskaava hyväksyttiin valtuuston kokouksessa yksimielisesti. Kaava-alueella on  yhteensä 242 rakennuspaikkaa, joista uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 116 kappaletta ja loma-asunnon rakentamispaikkoja 10 kappaletta. 

Kaupunginhallitus käsitteli myös työn keskeytymistä ja mahdollista yt-menettelyä  

Kaupunginhallitus käsitteli 23.3. toimivalta-asioiden lisäksi työn keskeytymiseen liittyviä toimia ja mahdollista yhteistoimintamenettelyä koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen, että osassa organisaatiota työnteko estyy koronapandemian vuoksi ja työnantaja järjestää työnteosta estyneille ensisijaisesti ja mahdollisuuksien mukaan korvaavaa työtä. 

Lisäksi kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat voivat tarvittaessa käynnistää yhteistoimintalain 7 ja 15 §:ien mukaiset mahdollisiin lomautuksiin ja työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaiset mahdolliseen työnteon estymiseen liittyvät menettelyt.

Lue lisää päätöksistä: 

Kaupunginhallituksen 23.3. pöytäkirja.

Kaupunginvaltuuston 23.3. pöytäkirja.