Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousraamin – kunnallisveroprosentti säilyy toistaiseksi ennallaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousraamin – kunnallisveroprosentti säilyy toistaiseksi ennallaan

25.6.2018 19:02

Hallitus linjasi, että säästöjä tulee hakea muun muassa vähentämällä sairauspoissaoloja, pienentämällä erikoissairaanhoidon kustannuksia ja nostamalla rakennusten kerroskorkeutta.

Jätkänkynttilän-silta_kesäl.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti kesän viimeisessä kokouksessaan Rovaniemen kaupungin vuoden 2019 talousraamista eli siitä, kuinka paljon kaupungilla saa olla nettomenoja ensi vuonna.

Hallitus päätyi äänin 10-1 hylkäämään kaupunginjohtajan tekemän raamiesityksen ja asettui Sanna Karhun (kesk) muutosesityksen kannalle. Karhu esitti, että kunnallisveroprosentti säilytetään ennallaan eli 21 prosentissa, jolloin leikkauksia/lisätuloja tarvitaan yhteensä 7,6 miljoonaa euroa ja käyttötalouteen varataan 366,7 miljoonaa euroa. Alijäämä saa olla enintään 5 miljoonaa euroa.

Hallitus linjasi, että säästöjä tulee hakea muun muassa vähentämällä sairauspoissaoloja ja pienentämällä erikoissairaanhoidon kustannuksia. Tuloja taas tulee hakea esimerkiksi nostamalla rakennusten kerroskorkeutta ja varmistamalla, että Sairaalanniemen ja Valionrannan tonteista saadaan kaupungille tuottoa käyvän arvon mukaan.

Esko-Juhani Tennilä (vas) äänesti ainoana kaupunginjohtajan esityksen puolesta, jossa kunnallisveroa olisi korotettu 0,5 prosenttia.

Hallitus hylkäsi Saarenkylän kouluverkkoa koskevan oikaisuvaatimuksen

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin Saarenkylän kouluverkkopäätöksen kumoamista. Kumottavaksi vaadittiin kaupunginhallituksen 28.5. tekemä päätös, jonka myötä Saarenkylässä jatkaa Saaren koulu ja yksi Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoulu, ja Syväsenvaaran koulun toiminta lakkaa.

Kalervo Björkbacka (ps) esitti, että oikaisuvaatimus hyväksyttäisiin. Äänestys päättyi kaupunginjohtajan esityksen hyväksi äänin 6-5. Oikaisuvaatimuksen hyväksymistä kannattivat Björkbackan lisäksi Hannu Ovaskainen, Sanna Karhu, Anja Joensuu ja Esko Juhani-Tennilä.

Kaupunginhallitus katsoi muun muassa, että toisin kuin oikaisuvaatimuksessa väitettiin, kuntalaiset ovat saaneet osallistua päätöksentekoprosessiin kuntalain vaatimalla tavalla.

Lappi Areenan korjauksiin 150 000 euroa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä 150 000 euron sijoituksen Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenalle korjausten rahoittamiseksi.

Taustalla on Rovaniemellä 7.5.2019 pidettävä ulkoministerikokous, johon Suomen puheenjohtajakausi Arktisessa neuvostossa huipentuu. Kokous pidetään Lappi Areenalla ja edellytyksenä kokoukselle on, että jäähallin tiloja on kunnostettu järjestäjien vaatimalla tavalla.

Kiinteistöosakeyhtiön on tehtävä vaaditut korjaukset jo tämän kesän aikana. Koska kiinteistöosakeyhtiöllä ei ole omaa rahoitusta käytettävissä, kaupunki päätti rahoittaa kokouksen edellyttämät korjausinvestoinnit.

Ounasrinteen päiväkodin toteuttaja valittiin

Hallitus valitsi Ounasrinteelle rakennettavan vuokrapäiväkodin toteuttajaksi Plus Hoivakiinteistöt Oy:n ja Hovako Oy:n ryhmittymän.

Rovaniemen kaupunki kilpailutti päiväkodin rakentamisen ensimmäistä kertaa ns. vuokrasopimusmallilla, jossa kaupunki vuokraa tilat rakennuttajalta 20 vuodeksi ja toteuttaja vastaa myös rakennuksen käytettävyydestä ja ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Plus Hoivakiinteistöt Oy:n ja Hovako Oy:n ryhmittymä antoi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, kun vertailtiin eri tarjousten hintaa ja laatua.

Ounasrinteelle on tarkoitus rakentaa uusi 10-ryhmäinen päiväkoti, joka korvaa Ounasrinteen ja Kiekerön nykyiset päiväkodit. Lapsia päiväkodissa tulee olemaan noin 200 ja henkilöstöä 40.

Kaupungin tavoitteena on rakentaa alueelle tarvittava yhdyskuntatekniikka ja liikunta-alue kesän aikana.

Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistetään heti ja toteutus sen jälkeen, kun sopimukset on allekirjoitettu. Ounasrinteen päiväkodin on tarkoitus valmistua elokuussa 2019.

Vihreää valoa valtakunnalliselle työterveysyhtiölle

Kaupunginhallitus päätti, että Rovaniemen kaupunki osallistuu valtakunnallisen työterveysyhtiön osakassopimusneuvotteluihin.

Kuntien eläkevakuutuslaitos Keva on valmistellut valtakunnallisen työterveysyhtiön perustamista. Mahdollisen yhtiön asiakkaina ja omistajina olisivat sairaanhoitopiirit (vuoden 2020 jälkeen maakunnat) ja kunnat sekä myöhemmin mahdollisesti valtio. Valtakunnallinen yhtiö toimisi konsernina, jossa nykyiset kunnalliset yhtiöt kuten Lappica olisivat tytäryhtiöitä.

Yhtiön tarkoitus on varmistaa julkisomisteisen työterveyshuollon asema ja toimivuus tilanteessa, jossa asiakas saa entistä vapaammin valita julkisen ja yksityinen terveydenhuollon välillä.

Tavoitteena on, että valtakunnallinen työterveysyhtiö aloittaa toimintansa vuonna 2019.

Kaupunginhallitus peruutti Rovaniemen kaupungin valitukset puukartelliasiassa

Kaupunginhallitus käsitteli myös niin kutsuttua puukartelliasiaa. Hallitus päätti peruuttaa kaupungin Helsingin hovioikeuteen tekemät valitukset Helsingin käräjäoikeuden 30.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä.

Taustalla oli Helsingin hovioikeuden 21.5.2018 antama tuomio Metsähallituksen kartellivahingonkorvausasiassa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Näin ollen myös Rovaniemen kaupungin tekemillä valituksilla katsottiin olevan heikot ennusteet menestyä.

Kaupunginhallitus perui valitukset, koska se halusi minimoida kaupungin riskin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta hovioikeusvaiheen osalta.


Lisätietoa:
Liisa Ansala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, liisa.ansala(at)rovaniemi.fi, p, 044 5777 514, Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400 231096