Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös 4.9.2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös 4.9.2018

3.9.2018 0:00

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta
(MAL 19 §)

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungintalolla os. Hallituskatu 7. 

 Päätösten antopäivä 4.9.2018 

Ympäristölautakunta 29.8.2018

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu (kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

 

 

§ 104

 

Aarre Söderlund

 

 

Rovaniemi / Alakorkalo, Kallio-vaara 698-401-29-115

 

 

 

Maa-ainesottolupa-päätös

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 4.10.2018

Paikka ja päivämäärä                                                   Allekirjoitus:

Rovaniemellä, 31.8.2018                                              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä                                                                                  

Julkipantu:  3.9.2018.  Julkipano päättyy 5.10.2018.  

Todistaa: Rovaniemellä _____._____.20_____ K______________________________________

Muutoksenhaku:   
Maa-ainespäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4  90101 OULU Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100  ROVANIEMI.

_____________________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.)