Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen elinvoimalautakunta käsittelee 19.5. kokouksessaan valmistelussa ollutta Koskipuiston asemakaavamuutosta. ​
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen elinvoimalautakunta käsittelee 19.5. kokouksessaan valmistelussa ollutta Koskipuiston asemakaavamuutosta. ​

18.5.2020 15:10

Valmisteluvaiheessa on tutkittu kahta luonnosvaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa alueen pohjoisosaan on osoitettu ravintola Valdemarille liikerakennustontti. Myös virkistysalue on kokonaisuudessaan merkitty uimaranta-alueeksi molemmissa luonnoksissa. Lisäksi alueen pohjoisosaan on suunnitteilla vesiliikennealue venevalkamaa tai -satamaa varten.

Koskipuisto.jpg
Uimarannan läheisyyteen on tutkittu molemmissa vaihtoehdoissa uuden liiketontin sijoittamista. Uusi liiketontti palvelisi jokikahvilana tai ravintolana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumis- ja wc-tilat.
Leirintäaluetta on tarkoitus kehittää siten, että aluetta voidaan hyödyntää myös talviaikana matkailussa sekä ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä.

Jäämerentien ajoneuvoliikenne katkaistaan molemmissa muutosluonnoksissa Ounaskosken sillan päässä.
Luonnosvaihtoehto 2 mahdollistaisi laajan viheralueen säilymisen ja sovittaisi yhteen osapuolten näkemyksiä
Kaavamuutosehdotuksen pohjaksi ehdotetaan luonnosvaihtoehtoa numero 2. Esitetty kaavamuutosehdotus sovittaa yhteen osallisten näkemyksiä alueen kehittämisestä. Muutosluonnokset ovat olleet kolmannen kerran yleisesti nähtävillä keväällä 2019.

Luonnosvaihtoehdossa 2 kaavaehdotuskartassa kahvilarakennuksen tonttia on siirretty lähemmäksi Jäämerentietä. Rakentamisen keskittäminen tehokkaasti etäämmäksi rannasta mahdollistaa laajan viheralueen säilymisen Koskipuistossa ja näkymä keskustasta säilyy puistomaisena. Uuden liiketontin osalta kaavamuutos mahdollistaa paviljonkimaisen ympäristöön sopeutuvan ratkaisun, joka jättää maiseman ja luonnon pääosaan.

Kahvilatontin rakennusoikeutta on nostettu 650 kerrosneliömetriin ja tonttia voidaan kehittää joko omana yksikkönä tai yhdessä leirintäalueen toimintojen kanssa. Leirintäalueen rakennusoikeutta on nostettu 750 kerrosneliömetriin ja Valdemarin tontin rakennusoikeutta 600 kerrosneliömetriin.

Lautakunnalle esitettävässä ehdotuksessa Jäämerentietä kehitetään hidaskatu-tyyppisenä, jonka varrelle voidaan sijoittaa pysäköintiä. Yleinen ajoneuvoliikenne katualueelta on tarkoitus katkaista.

Elinvoimalautakunnasta asemakaavan muutosehdotus etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn, jonka jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää ehdotusvaiheen jälkeen kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:
Jukka Kujala, toimialajohtaja
Puh. 040 640 2718
jukka.kujala@rovaniemi.fi

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö
Puh. 040 578 9283
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi