Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräykset
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräykset

21.5.2013 8:00

KUULUTUS


Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräykset

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto on aloittanut jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämistyön ja kuuluttaa ehdotuksen nähtäville. Päivittämisprosessin tavoitteena on ollut jätehuoltomääräysten muuttaminen vastaamaan nykyisen jätelainsäädännön tavoitteita ja vaatimuksia sekä varmistaa jätehuollon toimintaympäristön kehittymisen edellytykset jatkossa, niin kierrätyksen lisäämisen kuin hyötykäytön edistämisen näkökulmasta.

Jaoston toimialueella Rovaniemen kaupungissa sekä Pellon ja Ranuan kunnissa on tällä hetkellä jokaisessa kunnassa voimassa omat jätehuoltomääräyksensä. Tämän uudistuksen yhteydessä on tavoitteena saattaa voimaan koko toimialueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Muutoksella edistettäisiin merkittävästi jätehuollon asiakkaiden yhdenvertaisuutta, parannetaan jätehuollon eri viranomaisten valvontaedellytyksiä sekä kehitetään jätehuollon operatiivisen toiminnan yhdenmukaisuutta toimialueella.

Jätehuoltomääräysten valmisteluun on mahdollista vaikuttaa esittämällä mielipiteitä. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävänä Rovaniemen kaupungintalolla sekä Pellon ja Ranuan kunnantaloilla 21.5. – 20.6.2013.

Lisäksi luonnos on nähtävillä jätehuoltojaoston internet -sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/jatehuoltojaosto.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet jätehuoltomääräysten ehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti 20.6.2013 mennessä Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaostolle osoitteeseen: Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltojaoston esittelijä, kaupungininsinööri Olli Peuraniemi, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi, puh. 040 536 1071, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto