Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräykset
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräykset

11.9.2013 8:00

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätehuoltomääräykset

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset 3.9.2013. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2014 ja ne korvaavat aikaisemmat voimassa olleet kunkin kunnan omat jätehuoltomääräykset.

Asiaa koskeva Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirja 3.9.2013 pidetään yleisesti nähtävänä 12.9. - 14.10.2013 niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita päätös koskee. Päätökseen saa hakea muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti tekemällä valituksen 14.10.2013 mennessä Rovaniemen hallinto-oikeudelle (Valtakatu 17, PL 8211, 96101 Rovaniemi).

Päätös ja jätehuoltomääräykset ovat luettavissa myös Rovaniemen kaupungin
-internet osoitteessa www.rovaniemi.fi/jatehuoltojaosto.

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltojaoston esittelijä, kaupungininsinööri Olli Peuraniemi, Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi, puh 040 536 1071, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto

Rovaniemellä 11.9.2013