Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Romuajoneuvojen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Romuajoneuvojen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.

5.6.2015 13:30

 HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

Asia
Romuajoneuvojen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen.

Hakija
Napapiirin autopurkamo ja –huolto Oy
Vasaratie 7
96320 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Napapiirin autopurkamo ja –huolto Oy on hakenut ympäristölupaa romuajoneuvojen välivarastoinnille ja esikäsittelylle Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelin 9065 tontilla numero 1. Tontti sijaitsee Teollisuuskylässä osoitteessa Vasaratie 7.

Yritys harjoittaa ajoneuvojen korjaus- ja huoltotoimintaa sekä ajoneuvojen varaosien myyntiä. Toimintaa on tarkoitus laajentaa myös romuajoneuvojen vastaanottoon, väli-varastointiin ja esikäsittelyyn.

Romuajoneuvoja on arvioitu esikäsiteltävän 200 - 250 kappaletta vuodessa. Autot vas-taanotetaan ja varastoidaan ennen käsittelyä ulkona asfaltoidulla piha-alueella. Esikä-sittely suoritetaan sisällä hallissa betonilattialla. Autoista poistetaan nesteet, akut, ren-kaat, turvatyynyt ja muut ongelmajätteet, jonka jälkeen autot siirretään takaisin piha-alueelle. Esikäsittelemättömien ajoneuvojen varastomäärä on kerrallaan enintään 6 kappaletta ja esikäsiteltyjen ajoneuvojen enintään 200 kappaletta. Laitoksella on toi-mintaa arkipäivisin kello 7.00 – 17.00 välisenä aikana.

Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan eikä erityistä melua tai tärinää. Myöskään päästöjä maaperään ja vesiin ei synny sillä kuivaamattomia ajoneu-voja säilytetään asfaltoidulla alueella, jolta pintavedet on ohjattu öljynerotuskaivoon. Ajoneuvojen purku suoritetaan sisätiloissa. Sisätilojen viemäröinti on varustettu hiekan- ja –öljynerotuskaivoilla.

Ajoneuvoista saatavat ehjät varaosat menevät myyntiin ja käyttökelpoiset lasin-pesunesteet ja polttoaineet hyödynnetään omassa toiminnassa. Toiminnassa syntyvät muut jätteet toimitetaan asianmukaisille vastaanottajille tai käsittelypaikkoihin.

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupis-teessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 5.6.6.7.2015 välisenä aikana.Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 6.7.2015 vi-raston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka ha-lutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman (016) 322 8079.

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta