Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 30.4.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 30.4.2019

30.4.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
26.04.2019 30.04.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                                                  

 Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

§ 25

698-10-154-11   Vennivaara
Uusi omakotitalo ja uusi autotalli/varastorakennus.

698-2019-167

§ 26

698-5-512-7   Viirinkangas
Lapin ammattikorkeakoulun B-rakennuksen laajennus. B-rakennukseen nykyisen ruokalan päälle toiseen kerrokseen rakennetaan yksi 74 m² työtila sekä ensimmäiseen kerrokseen 25,5 m² lisätilaa.
B-rakennuksen nykyisen hallitilan/laboratoriotilan toiseen kerrokseen rakennetaan työhuoneita ja sen yläpuolelle uuteen kolmanteen kerrokseen myös työhuoneita.

698-2019-118

 Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 11

698-409-8-120   Rovaniemi
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

698-2019-177

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi

25 §

698-4-220-5 Pullinpuoli
Rakennusluvan 2014-134 voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

698-2019-168

26 §

698-408-424-3 OUNASJOKI
Rakennelma; Jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen

698-2019-169

Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.5.2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:

Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätök-
sestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi

Puhelin                016 3221

Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00