Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 25.7.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 25.7.2019

24.7.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
23.07.2019 25.07.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                   
Toimistoinsinööri Hannu Kangas

§ 109

698-11-347-3 Pöykkölä
Uusi rakennus
: 1-kerroksinen omakotitalo ja erillinen autotallirakennus

698-2019-583

§ 110

698-408-48-11 Ounasjoki
Muu muutostyö
: Asuinrakennukseen tulisijan ja hormin asennus

698-2019-570

Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 26

698-10-169-6 Vennivaara
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

698-2019-590

§ 27

Puiden kaataminen asemakaava-alueella / taajamametsät
Taajamametsien käsittelyä, joka siältää eriasteisia harvennuksia, lähimaiseman avartamista, puuston ikärakenteen säätelyä, nuorten metsien kunnostamista, uuden puusukupolven kasvun parantamista, huonokuntoisten tai ympäristölleen vaarallisten puiden poistamista. Metsien huonokuntoisten tai ympäristölleen vaarallisten puiden poistamista. Metsien käsittelyssä pyritään ottamaan huomioon alueiden viihtyvyys, turvallisuus ja elinvoimaisuus.
Hoidetuilta pyritään keräämään hakkuu- ja raivaustähteet, jotta ne eivät haittaa alueiden käyttöä.

698-2019-465

§ 28

698-5-538-7 Viirinkangas
Julkisivutoimenpide: Vesikaton korjaus, Varttikatteen poisto ja muutos huopakatteeksi. Uusitaan julkisivujen panelointeja.

698-2019-508

§ 29

698-401-9-56 Korkalo
Maalämmön rakentaminen porakaivolla. Kaivot 2 x 200 m

698-2019-504

§ 30

698-406-13-19 Muurola
Maalämpö

698-2019-505

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela

§ 21

698-402-475-0 Kemihaara
698-402-475-1 Kemihaara
Rakennelma: Jätevesijärjestelmän saneeraus

698-2019-591


Viimeinen muutoksenhakupäivä 8.8.2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:

Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00