Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 23.5.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 23.5.2019

22.5.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
21.05.2019 23.05.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                                   

 Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

§ 40

698-4-465-9 Pullinpuoli
Muu muutostyö

Kauppana ollut osa muutetaan asunnoiksi 5 ja 6. Asunto 7. muodostetaan asunnosta 1. otettavasta huoneista.

698-2019-309

Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 17

698-10-171-4 Vennivaara
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

698-2019-292

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela

§ 3

698-3-272-6 Radantausta
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

698-2019-310

Viimeinen muutoksenhakupäivä 6.6.2019
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00