Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 1.8.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 1.8.2019

31.7.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
30.07.2019 01.08.2019

Pykälä                                                                                                                                        Luvan tunnus                                                                                                 

Toimistoinsinööri Hannu Kangas

§ 113

698-408-21-6   Ounasjoki
Muu muutostyö:
Uusi takka ja teräshormi

698-2019-613

§ 114

698-402-54-3   Kemihaara
Uusi asuinrakennus ja autotalli

698-2019-600

Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 38

698-409-205-22   Rovaniemi
Rakennelma
:  Puuvaja 10 m², katos 10 m² ja puunkaato

698-2019-611

§ 39

698-401-29-72   Korkalo
Rakennelma
:  Verkkoaidan 100 cm rakentaminen, puiden kaato

698-2019-605

§ 40

698-409-169-179   Rovaniemi
Rakennelma
:  Jätteiden syväkeräyssäiliöiden asennus ja entisten purkaminen.

698-2019-565

Viimeinen muutoksenhakupäivä 15.8.2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:

Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnalle.
 Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi

Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00