Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 18.09.2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 18.09.2018

14.9.2018 15:30

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
14.09.2018 18.09.2018
_____________________________________________________________________________
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi Luvan tunnus
120 § 698-408-28-18   OUNASJOKI
Muu muutostyö, lomarakennukseen muutos. Uusi aittarakennus.
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen. 698-2018-803

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg
76 § 698-12-62-4   Ounasrinne
Puiden kaataminen asemakaava-alueella 698-2018-746

Valvontainsinööri Juho Tapio
48 § 698-409-4-107   ROVANIEMI
Puiden kaataminen asemakaava-alueella 698-2018-811


Viimeinen muutoksenhakupäivä   2.10.2018 
 ____________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. 
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
 
Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:           PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                 016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00