Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 17.6.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 17.6.2019

14.6.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
13.06.2019 17.06.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                                                   

 Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

§ 48

698-401-44-1 Korkalo
Uusi saunarakennus

698-2019-283

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi

§ 60

698-10-230-2 Vennivaara
Uusi asuinrakennus

698-2019-403

§ 61

698-10-230-3 Vennivaara
Uusi asuinrakennus


698-2019-404

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg

§ 43

698-402-303-7 Kemihaara
Rakennelma
: Jätevedenpuhdistamon asentaminen sakokaivoon

698-2019-416


Viimeinen muutoksenhakupäivä 1.7.2019
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00