Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 11.4.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 11.4.2019

10.4.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
09.04.2019 11.04.2019

Pykälä                                                                                                                                                       Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

Rakennustarkastaja
Pentti Ylitalo

§ 22

 

 

Tarkastusinsinööri
Jari Kortesalmi

§ 19


§ 20

698-401-53-232 Korkalo
Uusi konesuoja 215,0 m² (katos) ja hallin laajennus saunaosastolla 35,0 m² 

698-7-9903-0 Ounasmetsä
Uusi rakennus
: 30 m korkea putkimasto ja laitesuoja

698-401-1-60 Korkalo
Muu muutostyö
Vapaa-ajan asunnon muttaminen vakituiseksi asunnoksi 


698- 2019-95

 

698-2019-95

 

698-2019-90

 

Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 6

 


698-401-23-46 Korkalo
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

 


698-2019-128

Viimeinen muutoksenhakupäivä 25.4.2019
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta
kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä
päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00