Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 08.02.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 08.02.2019

7.2.2019 14:00

Rovaniemen kaupunki                                               JULKIPANOLISTA

Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä                                                    Päätöksen antamispäivämäärä

06.02.2019                                                                08.02.2019                                     Luvan tunnus

_______________________________________________________________________________

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg

8 § 698-401-222-14, Rovaniemi, Koskenkylä 698-2019-21

  Puuston hakkuuta

9 § 698-406-5-317, Rovaniemi, Muurola 698-2019-39

  Puiden kaataminen asemakaava-alueella

11 § 698-2-51-3, 698-2-51-2, Rovaniemi, Veitikanharju 698-2019-19

  Rakennelma: Molok-syväkeräysastiat ja puun kaato

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä  22.02.2019

 _______________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

 

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:           PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Puhelin                 016 3221

Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00