Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 05.04.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 05.04.2019

3.4.2019 10:00

Rovaniemen kaupunki                                               JULKIPANOLISTA

Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä                                                    Päätöksen antamispäivämäärä

03.04.2019                                                                05.04.2019                                     Luvan tunnus

_______________________________________________________________________________

Paikatietoasiantuntija Juha Iivari

8 § 698-406-4-96, Muurola, Rovaniemi 698-2019-115

  Puiden kaatoa

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg

17 § 698-401-15-3, Korkalo, Mustikkamaa/Kaakkurilampi, Rovaniemi 698-2019-82

  Kantavan murskekentän teko betonin vastaanottoa, varastointia ja murskausta varten

Toimistoinsinööri Hannu Kangas

34 § 698-402-230-2, Kemihaara, Ulkujärvi, Rovaniemi 698-2019-113

  Poikkeamispäätös; Saunarakennus muutetaan lomarakennukseksi ja saunarakennuksen laajentaminen sekä erillisen

autotalli- ja varastorakennuksen  rakentaminen.

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä  23.04.2019

 _______________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide-, purkamislupa- ja poikkeamispäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

Rovaniemen ympäristölautakunta

Postiosoite:           PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Puhelin                 016 3221

Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00