Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 30.08.2019 Jari Kortesalmi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 30.08.2019 Jari Kortesalmi

2.9.2019 5:00

Rovaniemen kaupunki                              JULKIPANOLISTA                

Rakennusvalvonta

Jari Kortesalmi

Päätöspäivämäärä                                   Päätöksen antamispäivämäärä

30.08.2019                                                03.09.2019

 

                                                                                                                                    Luvan tunnus

 

 

136

698-1-9903-0 Keskusta
698-1-9906-0 Keskusta


Uusitaan olemassaolevat maanalaiset bensiini- ja dieselpolttoainesäiliöt, nykyinen kuorma-autojen tankkaamiseen tarkoitettu D-piste ja sen yhteydessä oleva täyttöpaikka sekä asennetaan maanpäällinen urealiuossäiliö.
Uusitaan jakeluaseman jakelumittarit.

698-2019-493

 

137


698-17-4352-1 Nivavaara

Muu muutostyö aita ja terassi lasitus

698-2019-642

 

138

698-401-18-220 KORKALO


Jätevesijärjestelmän saneeraus nykyvaatimusten mukaiseksi oheisten suunnitelmien mukaan.

698-2019-726

Viimeinen muutoksenhakupäivä  17.09.2019

Muutoksenhaku:

Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221 

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

postiosoite:             PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

käyntiosoite:          Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

puhelin                 016 3221 (keskus)

virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00