Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan poikkeamislupapäätös 23.4.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan poikkeamislupapäätös 23.4.2019

18.4.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Hannu Kangas
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
17.04.2019 23.04.2019
Pykälä               Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

§ 41 698-408-111-3 Ounasjoki       698-2019-130
Poikkeamispäätös MRL 72 § 1 mom.
Uudisrakennus porotilamatkailukäyttöön

Viimeinen muutoksenhakupäivä 7.5.2019 
___________________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
 
Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00