Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätös 31.1.2019 käyttötarkoituksen muutos, Viirinkangas
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätös 31.1.2019 käyttötarkoituksen muutos, Viirinkangas

30.1.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Pentti Ylitalo
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
29.01.2019 31.01.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                                                  

§ 11

698-5-582-9 Viirinkangas
Käyttötarkoituksen muutos

Nykyinen autojen korjaushallina toimiva tila muutetaan henkilöautojen myyntihalliksi. Rakennuksen ulkovaipan eristystä ja tiiveyttä parannetaan ja rakennuksen julkisivumateriaaleja korvataan uusilla. Rakennuksen eteen rakennetaan koko rakennuksen mittainen katos.

698-2019-24

 
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.2.2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristö-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221

Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:        Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00