Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätös 20.11.2018, portaat ja muutostyöt, Napapiiri
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Rakennusvalvonnan viranhaltijan lupapäätös 20.11.2018, portaat ja muutostyöt, Napapiiri

19.11.2018 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Pentti Ylitalo
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
16.11.2018 20.11.2018
 
Pykälä              Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

§ 150 698-409-22-173-M502   Rovaniemi 698-2018-945
Muu muutostyö
Rakennuksen ulkopuolelta tehdään kulku yläkertaan. Yläkertaan tulee alakerrasta erillinen liiketila. Tällä hetkellä
tilat ovat samaa liiketilaa.


Viimeinen muutoksenhakupäivä 4.12.2018 
_____________________________________________________________________________________________________
 Muutoksenhaku:
Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölauta-
kunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
 
Rovaniemen ympäristölautakunta
Postiosoite:          PL 8216/ Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Käyntiosoite:       Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi
Puhelin                016 3221
Virasto avoinna ma-pe 8.00-16.00